Hamnens styrelseordförande Maria Hägg och Bart Steijaert, vd i Helsingborgs Hamn. Foto: Helsingborgs Hamn Hamnens styrelseordförande Maria Hägg och Bart Steijaert, vd i Helsingborgs Hamn. Foto: Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn vill bli skyddsobjekt

En förändrad omvärld med ökande hot innebär ett historiskt allvarligt säkerhetsläge, inte minst för Sveriges hamnar. Hotbilden mot samhällsviktiga verksamheter och infrastrukturer har ökat med hot från andra stater men även från organiserad brottslighet. Helsingborgs Hamn tar nu ett stort kliv mot att säkra upp verksamheten genom en ansökan om att göra Container- och Energiterminalen till ett civilt skyddsobjekt.

Helsingborgs Hamn har av Tullverket utsetts som destination för storskalig smuggling av narkotika. Under 2023 har rekordstora kokainbeslag gjorts av Tullverket och i höstas häktades en stuveriarbetare, misstänkt för narkotikabrott, faktorer som legat till grund för att utöka hamnens klassificering.

På årets sista styrelsemöte klubbades så beslutet – Helsingborgs Hamn ansöker till Länsstyrelsen om att Container- och Energiterminalen ska bli ett civilt skyddsobjekt.

Helsingborgs Hamn är en strategiskt viktig transportnod, en samhällsviktig verksamhet med ett uttalat riksintresse. Hamnen har avgörande betydelse för att tillgodose industri, näringsliv och konsumenter med trygga, säkra och effektiva transporter. Hamnens verksamhet och funktion är också av stor betydelse för Sveriges säkerhet och försvar samt viktig vid ett framtida NATO-medlemskap.

– I styrelsen är det oerhört viktigt att vi tar dessa frågor på stort allvar och säkerställer att hamnen har de resurser och verktyg som behövs. Säkerheten för verksamheten och personalen är alltid högsta prioritet och det känns riktigt bra att vi kunde ta beslutet om att ansöka på denna sida årsskiftet, säger hamnens styrelseordförande Maria Hägg.

Syftet med att göra containerterminalen till ett skyddsobjekt är att förstärka säkerheten och ge ökat juridiskt skydd mot sabotage, terrorism, rån och spioneri. Att hamnen blir ett skyddsobjekt innebär att endast behöriga äger tillträde.

Ett sådant skydd mot obehörigt tillträde har funnits sedan många år tillbaka då hamnar och sjöfart omfattas av lagstiftningen Hamn och säkerhetsskydd. Skillnaden om hamnen blir ett skyddsobjekt är bland annat att skyddet stärks genom ett högre straffvärde för den som olovligen tar sig in i skyddsobjektet.

Skyddsobjektet gör, förutom att skyddslagen blir tillämplig, att verktygslådan för att neka tillträde, kroppsvisitera, kontrollera utrustning och material som ska föras in, samt att göra beslag blir betydligt större. Skyddsvakter för att hävda skyddsobjektet kan och kommer att användas vid behov vid insats eller förhöjt säkerhetsläge.

Bevakning som sker redan i dagsläget kommer fortsättningsvis göra det inom hamnens ordinarie säkerhetsorganisation, dygnet runt.

Åtgärder i form av förstärkning av fysiskt skydd och skyltning kommer att genomföras och tillträdesregler kommer att skärpas, men för den som är behörig kommer åtgärden inte att märkas nämnvärt.
– Det ska fortsatt vara smidigt och effektivt för våra kunder och partners att få sitt ärende i hamnen utfört. Vi strävar alltid efter en snabb och säker hantering, där vi även ser miljövinster som exempelvis minskad tomgångskörning. Om vi kan verka inom ett skyddsobjekt kan vi öka säkerheten ytterligare och därmed minimera risken för oönskade godsflöden genom vår hamn, säger Bart Steijaert, vd i Helsingborgs Hamn.

Anläggningen som blir skyddsobjekt om Länsstyrelsen godkänner ansökan omfattas sedan tidigare av hamn och sjöfartsskydd och samma tillträdesregler kommer tillämpas för samtliga områden inom Helsingborgs Hamn.

De tre terminalerna kommer fortsatt vara hamnskyddsområde, vilket beror på att verksamheterna där inte har samma omfattning, förutsättningar eller liknade hotbild som i Container- och Energiterminalen. Dessutom kan Skåneterminalen bli en byggarbetsplats under lång tid om ett beslut fattas gällande en hamnflytt med en ny containerterminal.

Färjeterminalen med Öresundslinjen och Sundsbussarna på HH-leden är geografiskt åtskild och omfattas inte heller av skyddsobjektet. Färjetrafiken och resenärer påverkas inte.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-22 13:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborgs Hamn Skyddsobjekt