Investeringsstödet syftar till att flytta gods från vägen till järnväg och sjöfart. Investeringsstödet syftar till att flytta gods från vägen till järnväg och sjöfart.

Investeringsstöd för gods till järnväg och sjöfart

Ett investeringsstöd för överflyttning av gods till järnväg och sjöfart inväntar EU-kommissionens godkännande. Investeringsstödet syftar till godstransporter med lägre klimatpåverkan.

Ett investeringsstöd för överflyttning av gods till järnväg och sjöfart inväntar EU-kommissionens godkännande. Investeringsstödet syftar till godstransporter med lägre klimatpåverkan.

Det här är en insats för att öka effektiviteten i godstransportsystemet och minska transportsektorns klimatpåverkan.
– Det handlar om att stödja investeringar för att öka kapaciteten och effektivisera omlastningen vid de noder som är centrala för en effektiv överflyttning av gods mellan trafikslag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Om EU-kommissionen godkänner investeringsstödet avsätts 199 miljoner kronor till stödet för 2024. Berättigade att söka investeringsstödet blir i så fall järnvägsföretag och företag som utför del av intermodal transport, till exempel hamnoperatörer, logistikföretag och speditörer.

Investeringsstödet kommer att gynna både järnvägs- och sjöfartssektorerna då det fokuserar på investeringar som kan utveckla omlastningen mellan trafikslagen och öka intermodaliteten.
– Nu hoppas vi på ett snabbt och positivt besked från EU-kommissionen så att Trafikverket kan påbörja utlysningen av stödet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

EU-kommissionens besked väntas i början av 2024.

Fakta om investeringsstödet
Investeringsstödet för överflyttning av godstransporter till järnväg och sjöfart kallades tidigare breddad ekobonus. Investeringsstödet kan täcka upp till halva investeringskostnaden i omlastningsutrustning, utrustning för intermodala transporter samt teknik- och systemstöd, dock högst 10 miljoner kronor. Om EU-kommissionen godkänner investeringsstödet beräknas en ansökningsomgång hållas under 2024. Följande aktörer kan då söka investeringsstödet: • fysiska eller juridiska personer som enligt 6 kap 1 § järnvägsmarknadslagen (2022:365) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät • företag som inte omfattas av punkten ovan, men som är en del av den intermodala transportkedjan i Sverige, till exempel hamnoperatörer, logistikföretag och speditörer Inga ytterligare medel är avsatta för stödet efter 2024.