I Tyskland är tillståndsprocessen för laddstationer komplicerad. I Spanien kan man inte vara säker på att laddstationen har strömanslutning. Foto: Mercedes-Benz Trucks. I Tyskland är tillståndsprocessen för laddstationer komplicerad. I Spanien kan man inte vara säker på att laddstationen har strömanslutning. Foto: Mercedes-Benz Trucks.

Laddinfrastrukturen i Europa långt ifrån ”laddad”

Det är full fart framåt för att elektrifiera transporter, men var finns laddinfrastrukturen? I Spanien har företaget Repsol 1 600 laddstationer vilket kan ses som bra. Men nästan hälften av dessa laddstationer saknar strömanslutning, rapporterar Reuters.

Denna fråga belyser en bred utmaning i hela den Europeiska unionen, vilket fick EU-kommissionen att presentera planer på att uppgradera unionens elnät – inom 18 månader – med särskilt fokus på strömbristen vid laddningsstationer för elfordon.

Trots att EU:s ledare uttrycker engagemang för grönare transporter, ökar hindren för framsteg där tillstånd identifierats som ett stort hinder enligt industrigrupper och energiföretag som talar med Reuters.

Processen för att etablera laddstationer varierar avsevärt från ett land till ett annat. I Tyskland inträffade exempelvis förseningar inklusive ett månader långt uppehåll för en laddstation på grund av bestämmelser som skyddar ett enskilt träd. Dessutom fick man vänta i 10 månader på ett godkännande för en laddstation som ligger längs en trafikerad motorväg. Där handlade det om en bullerutvärdering.

Trots att EU-kommissionen erkänner att det finns utmaningar, har inga förslag på konkreta verktyg eller åtgärder presenterats. Specifika riktlinjer för att påskynda tillstånd i medlemsländerna förväntas inom de kommande två åren enligt planens tidslinje. Denna flaskhals hindrar utbyggnaden av laddstationer inom hela EU och äventyrar samtidigt EU:s mål att fasa ut bensin- och dieselfordon samt hindrar bredare klimatmål.

Enligt Reuters har installationstiden för en snabbladdstation ökat från sex månader till i genomsnitt två år under de senaste åren eftersom företag navigerar i ett komplext nät av regler från federal till kommunal nivå. Detta rapporterar fyra sladdningsföretag och branschens representant.

Elektrifieringen av transporter är ett avgörande element för att EU:s mål att uppnå koldioxidneutralitet till 2050 ska klaras. För att förverkliga målet, planerar EU att förbjuda försäljning av koldioxidutsläppande fordon till 2035 och har som mål att etablera ett omfattande nätverk av laddstationer.

Den ambitiösa planen har lett till utmaningar för kraftbolag och tillsynsmyndigheter eftersom de brottas med en oväntad ökning av efterfrågan inom EU. För närvarande körs endast 5,4 % av de totalt 286 miljoner personbilarna i regionen på alternativa bränslen, inklusive el.

Företag som BP som siktar på att bygga över 100 000 laddstationer för elfordon globalt till 2030, lyfter fram komplexiteten i processen i länder som Tyskland, rapporterar Reuters .

EU:s mål verkar nåbara, men det finns en oro över hur branschen ska möta den växande efterfrågan på elfordon och då i synnerhet ellastbilar för långa rutter liksom elbussar. De tunga fordonen bidrar med över 25 % av växthusgasutsläppen från EU:s vägtransporter, vilket står för en femtedel av unionens totala utsläpp.