Magnus Wikman, vd Wibax Energy AB. Foto: Paulina Holmgren. Magnus Wikman, vd Wibax Energy AB. Foto: Paulina Holmgren.

Wibax Energy för en hållbar utveckling

Nu är det klart med det nya bolaget Wibax Energi och man är nu i mål med rekryteringen av en vd för det nystartade bolaget Wibax Energy där Magnus Wikman kommer att tillträda tjänsten i februari 2024. I sin nya roll som vd för Wibax Energy får Magnus inte bara möjligheten att bygga upp något nytt från grunden utan faktiskt också gå i bräschen för en branschomställning.

Wibax fortsätter satsningen på 100 procent elektrifierad fordonsflotta till år 2030 där de även ska bli egenförsörjande på el. Arbetet mot en mer hållbar transportkedja har pågått länge och elektrifierade tunga lastbilar och mobila laddstolpar är en viktig del i Wibax koncernens högt uppsatta hållbarhetsmål, berättar Jonas Wiklund. Det nya bolaget Wibax Energy blir avgörande för nästa steg.

Wibax Energys uppgift blir att producera och försörja koncernen med hållbar el från en egen energikälla som dessutom ska vara ny. För detta ska de bygga en egen laddinfrastruktur och tillföra effekt motsvarande det våra egna el-lastbilar förbrukar. Målet är också att på sikt kunna göra ytterligare affär av laddinfrastrukturen genom att sälja överkapaciteten.

Magnus arbetar i dag som Chief Commercial Manager på Node Pole (Nordic Industry Locations AB). Magnus har tidigare arbetat med nyetableringsfrågor inom Piteå kommun samt ansvarade för uppbyggnationen av SunPine 2007–2010.

Magnus har följt Wibax spännande utveckling länge och imponerats av dess ägare och anställda.
– De har verkligen lyckats bra i en tuff marknad. Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med dem alla för en mer fossilfri och hållbar framtid, säger Magnus Wikman.

Wibax välkomnar varmt Magnus Wikman till företaget.
– Erfarenheterna som Magnus har från nyetableringar och uppbyggnad av bolag kommer vara viktigt för Wibax koncernens fortsatta elektrifieringsresa, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-11 09:18
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Ellastbil Godstransport Hållbara transporter Laddinfrastruktur Magnus Wikman Wibax Energy