Avfallsfusk även i Storbritannien

Think Pink är Sveriges hittills största avfallsskandal, men den tämligen lukrativa avfallshanteringen fuskas det med även i andra länder. I Storbritannien diskvalificerades en chef som drivit en illegal avfallsplats och böterna blev dryga.

En chef för en avfallsstation i Kent, Storbritannien, blev avskedad och tvingades dessutom betala motsvarande cirka 260 000 svenska kronor i böter och kompensation efter att ha befunnits skyldig till att driva en olaglig avfallsplats. Dessutom får mannen inte bedriva sådan verksamhet igen förrän om fem år.

En utredning av Lawrence Haulage, tidigare Lawrence Grab & Skip Hire, inleddes efter att ägarna till en handelsgård i Ash blev oroliga över företagets verksamhet när de såg att i stället för att tomma containers placerades på området kom lastbilar med containers fulla av avfall. Avfallet tippades sedan på baksidan av gården och fattade eld vid flera tillfällen.

Den brittiska Miljöverket (EA) upptäckte upp till 6 meter höga högar av avfall bestående av bland annat ballast, jord, sten, metall, plast och trä. Det var uppenbart att avfallet tippades illegalt eftersom inga tillstånd eller undantag fanns registrerades för platsen.

Kents miljöchef på EA säger: ”Genom våra tjänstemäns utredningar sänder det här åtalet ut en stark signal till andra att vi kommer att fortsätta att outtröttligt bekämpa illegal avfallsbrottslighet och ställa de ansvariga inför rätta. Vi tackar ägarna av egendomen som påtalade verksamheten för oss”, skriver Commercial Motor.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-05 09:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Avfallsanläggning EA Illegal Avfallshantering Miljöverket Sophantering Sopstation Think Pink