Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 påvisar fortsatt stora brister hos lätta lastbilar. Foto: Bilprovningen. Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 påvisar fortsatt stora brister hos lätta lastbilar. Foto: Bilprovningen.

Brister hos varannan lätt lastbil

Våra svenska vägar trafikeras numera av över en halv miljon, svenska lätta lastbilar. Av dessa fordon, som i huvudsak används som hantverks- eller budbil, har varannan brister och tre av tio allvarliga fel. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023.

Nyligen publicerade vi Bilprovningens statistik om brister hos personbilar. Nu är det dags för de lätta lastbilarna att bekänna färg.

Antalet lätta lastbilar i Sverige har fördubblats sedan millennieskiftet. Det finns numera drygt 600 000 i trafik. Vanligtvis används fordonen som hantverks- eller budbil.

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 100 000 lätta lastbilar. Av dessa hade varannan (48,3 procent) brister. Det är betydligt högre än bland personbilarna där andelen var 33,6 procent. En förklaring till detta kan vara att lätta lastbilar används som arbets-/bruksfordon i tuffare miljöer och av flera förare samt körs längre sträckor.

I dagsläget har lätta lastbilar samma besiktningsintervall som personbilar.
– Men användningsområdet med långa körsträckor i kombination med den höga andelen brister talar för att de borde besiktas oftare, exempelvis var tolfte månad i likhet med taxibilar, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Högst andel lätta lastbilar med brister hade Stockholms län med 53,3 procent och lägst Gotlands län med 35,7 procent.

Bland de lätta lastbilarna hade merparten, motsvarande 30,5 procent, brister som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts. Övriga 17,6 procent hade brister som inte kräver efterkontroll. Ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast och när så är fallet får fordonet användas som vanligt.

I likhet med personbilar är de vanligaste bristerna hjulsystem, bromssystem och belysningssystem, men med fler anmärkningar.
– Ett enkelt sätt att upptäcka fel är för brukaren av fordonet att regelbundet se över mönsterdjupet och eventuella skador på däcken samt att strålkastare och bromsljus fungerar, fortsätter Per-Anders Blommefors.

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2022 och 2023 visar att andelen lätta lastbilar med brister steg med 0,5 procentenheter från 47,8 till 48,3 procent.
– Andelen är alldeles för hög och påvisar ett fortsatt behov av regelbunden kontrollbesiktning för att upptäcka och åtgärda brister i syfte att bibehålla säkra fordon och en trygg trafikmiljö, avslutar Per-Anders Blommefors.

Lätta lastbilar upp till 3 500 kilo besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-31 08:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Fordonsbesiktning Fordonsbrister Lätta lastbilar