Foto: DHL Foto: DHL

DHL samarbetar med Tullverket mot tullbrottslighet

DHL Freight Sverige har ingått överenskommelse med Tullverket om samverkan mot tullbrottslighet, vilket bland annat berör förbyggande arbete mot smuggling. Överenskommelsen innebär också att parterna gemensamt ska identifiera åtgärder i kampen mot den organiserade gränsöverskridande tullbrottsligheten.

Tullverket uppger att transporter och varuflöden utnyttjas i allt högre grad av organiserad brottslighet för att smuggla varor som exempel narkotika, vapen och tobak. Detta riskerar drabba även legala företag i transportflödet. Samverkan mot tullbrottslighet kan göra tullkontroller mer effektiva, förhindra flödet av illegala transporter och skapa tryggare transportflöden. Det skriver DHL i ett pressmeddelande.

DHL Freight Sverige och Tullverket har undertecknat en överenskommelse som innebär att man använder sig av varandras kompetens, kontaktnät och erfarenhet för att förebygga och bekämpa tullbrottslighet. Med överenskommelsen tas gemensamma åtgärder i kampen mot den organiserade gränsöverskridande tullbrottsligheten.

– För DHL Freight Sverige är det självklart att bidra till att det svenska samhället ska kunna förebygga organiserad brottslighet. Om vi kan vara del av en lösning vill vi naturligtvis samverka med Tullverket och erbjuda vår kompetens och våra erfarenheter för att bidra till ett tryggare samhälle, säger Robert Zander, vd DHL Freight Sverige.

Samarbetet innebär bland annat att DHL Freight Sverige biträder Tullverket med branschkunskap och information kring sina transporter och varuflöden. Syftet är att tillsammans minimera risken för infiltration i godsflöden samt förhindra tullbrottslig verksamhet.

– Samverkan med näringslivet i kampen mot den gränsöverskridande tullbrottsligheten är otroligt viktig och vi ser ett starkt engagemang hos de företag vi samverkar med. Genom samverkan får vi fler ögon och öron som kan upptäcka avvikelser och misstänkta sändningar, vilket i sin tur leder till säkrare transporter och ett tryggare samhälle, säger Mikael Lindgren på Tullverkets underrättelseavdelning.

Ett första konkret resultat av samarbetet är att personal på DHL Freight Sveriges 25 terminaler utbildas av Tullverket. Målet är att alla terminalarbetare, trafikplanerare och tjänstemän i terminal- och storageverksamheten har genomgått utbildning innan andra kvartalet 2024.

– Vi har sedan tidigare effektiva rutiner och metoder på plats, och våra medarbetare är noggranna och uppmärksamma. Med Tullverkets specialistkompetens vässar vi organisationen ytterligare i att förebygga brottslighet. Vi ser redan resultat av vårt samarbete och vi har en väldigt bra kontakt med Tullverkets representanter över hela Sverige, säger Susann Marco, Head of Security på DHL Freight Sverige.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-09 15:43
Kategori: Nyheter
Taggar: DHL Freight Smuggling Tullverket