MediCarrier förnyar avtal med Best Transport avseende kritiska budtransporter år Region Stockholm. MediCarrier förnyar avtal med Best Transport avseende kritiska budtransporter år Region Stockholm.

MediCarrier förnyar avtal med Best Transport

Best Transport har fått förnyat förtroende av MediCarrier för att genomföra kritiska budtransporter åt Region Stockholm. Det väl fungerande samarbetet förnyas nu med en ny avtalsperiod vilket innebär att Best Transport kommer fortsätta vara en viktig länk i Region Stockholms vårdkedja.

MediCarrier är Region Stockholms logistik- och transportbolag. Bolaget ansvarar för avrop, lagerhållning, sampackning och distribution av sjukvårds- och förbrukningsprodukter åt verksamheter i Region Stockholm. MediCarriers samhällsviktiga uppdrag är i gång dygnet runt, alla dagar om året och det är tillsammans med pålitliga och dedikerade partners som vårdkedjan tryggas.

Det står nu klart att MediCarrier, efter upphandling, ingår ett nytt avtal med Best Transport avseende tidskritiska transporter till och från sjukhus, apotek och andra viktiga verksamheter.

I upphandlingen betonade MediCarrier särskilt vikten av uppdragsförståelse, kvalitet och leveransprecision, samt en kompetent och erfaren organisation vilket är områden Best Transport menar att de har visat styrka.

Flexibilitet och anpassningsförmåga har varit en annan viktig faktor bakom MediCarriers fortsatta förtroende för Best Transport, faktorer som ofta är livsavgörande när det gäller tidskritiska leveranser.

Best Transport fortsätter nu bistå Region Stockholm med gedigen erfarenhet av tidskritiska leveranser och en flexibel fordonsflotta. För uppdraget tillhandahåller Best Transport 16 fordon utrustade med blåljus och sirener. Dessa utryckningsfordon är specialanpassade för att bistå specifika enheter inom Region Stockholm, såsom ECMO på Nya Karolinska Sjukhuset Solna (NKS).

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-18 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Best Transport Karolinska Kritiska Transporter MediCarrier Medicintransport Transportupphandling