"Distributörernas förmåga att införa nya strategier och tankesätt i verksamheten kommer att vara skillnaden mellan ett utmanande 2024 och ett framgångsrikt 2024", säger Lars Persson. Foto: Descartes. "Distributörernas förmåga att införa nya strategier och tankesätt i verksamheten kommer att vara skillnaden mellan ett utmanande 2024 och ett framgångsrikt 2024", säger Lars Persson. Foto: Descartes.

Utmaningar för branschen under 2024

2023 har varit ett övergångsår för logistik- och transportnäringen. Under 2024 kommer det fortsatt att finnas utmaningar för branschen då arbetskraft och bränsle har blivit dyrare samtidigt som de som köper transporter inte vill betala mer.

Som leverantör av molnbaserade lösningar för hela Supply Chain ser Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes Systems Sweden AB, framför allt fyra trender för beslutsfattare inom transportbranschen.
– Transportföretagen kommer att behöva fokusera på att få ner kostnaderna i varuflödeskedjan, säger Lars Persson.

Att hitta kvalificerad personal kommer att vara en utmaning även under 2024. Det finns en allmän brist på tillgänglig personal inom alla branscher och arbetstagare kommer att fortsätta att flytta mellan branscher för att hitta de högsta lönerna eller de mest gynnsamma arbetsvillkoren. Logistik- och transportbranschen behöver fokusera på att behålla sin personal och med IT-baserade verktyg för chaufförer med all information tillgänglig, upplever de att arbetsplatsen är mer modern.

Stigande kostnader för arbetskraft-, bränsle- och andra investeringar kommer att hålla logistik- och transportföretagen fokuserade på att minska kostnaderna. Traditionella sätt att driva verksamhet kommer att utmanas när företagsledningen kämpar för att upprätthålla vinstmarginalerna.
– Företag måste se över på vilket sätt varorna kommer in, vilken typ av transporter de använder sig av och vilken kundservice som de kan tillhandahålla, konstaterar Lars Persson.

Logistik- och transportverksamheter måste bli mycket kreativa 2024 och hitta nya vägar för samarbete i försörjningskedjan. Det kan vara att nyttja ledig kapacitet hos varandra och öka fyllnadsgraden i bilarna.

Kundens upplevelse är av största vikt och 2024 kommer kunderna att förvänta sig större leveransprecision, tillförlitlighet och åtkomst till leveransstatus i realtid. Spårbarhet blir mer och mer viktigt och då behövs digitala system och mer transparens mellan leverantör och köpare av transporten.

Transport- och logistikbranschen går från fasta leveransrutter för B- och C-kunder till hybridrutter som kombinerar de fasta leveranserna för A-kunderna med dynamiska leveranser för B- och C-kunder.

Logistik- och transportföretag måste se till att deras leveransprocesser, och system, gör det möjligt för kunden att på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt boka snävare tidsfönster. Genom att erbjuda olika leveranstider kan man på så sätt styra kunden mot det billigare alternativet och få fler leveranser i samma område. Det minskar kostnaden för leveransen och gör att förarna kan uppfylla sina leveranslöften samtidigt som kunden engageras elektroniskt under hela leveransen.

I syfte att minska kostnaderna och möta kundernas ökade förväntningar, behöver det finnas ett fokus på att nyttja nya logistikbaserade affärsmodeller och elektronisk kundkontakt.

Transport- och logistikbranschen går från fasta leveransrutter för B- och C-kunder till hybridrutter som kombinerar de fasta leveranserna för A-kunderna med dynamiska leveranser för B- och C-kunder.

Kombinationen av nya leveransmodeller, t.ex. att gruppera beställningar för en enda veckoleverans eller alternativ för att välja det mest hållbara leveransalternativen redan i början av köpprocessen, kommer inte bara att ge kunderna de miljövänliga leveransalternativ som de i allt högre grad kommer att vilja ha under 2024, utan också minska kostnaderna för leverantören.

Lars Persson avslutar.
– Distributörernas förmåga att införa nya strategier och tankesätt i verksamheten kommer att vara skillnaden mellan ett utmanande 2024 och ett framgångsrikt 2024.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-24 09:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkeri Descartes Distribution Godstransport Hållbara transporter speditör Transport- och Logistik