Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar. Foto: Bilprovningen. Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar. Foto: Bilprovningen.

Var tredje personbil har brister

När det gäller fordonsbrister hamnar fokus inte sällan på tunga fordon, men Bilprovningens besiktningsstatistik från 2023 visar att det finns anledning att uppmärksamma personbilssidan i sammanhanget eftersom det råder fortsatt stora brister i den svenska personbilsparken. Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 visar att var tredje personbil hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll.

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar. Av närmare en miljon kontrollbesiktade personbilar hade var tredje (33,6 procent) brister. Dessa fordon delar arbetsplatsen Vägen med kommersiell trafik och fordonsbrister, vare sig det handlar om tunga eller lätta fordon, kan utgöra en säkerhetsrisk i den arbetsmiljön.

11,3 procent av personbilarna hade anmärkningar som inte kräver efterkontroll och där ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast, men merparten, motsvarande 22,3 procent, hade fel som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan de har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Det är uppseendeväckande att så många personbilar har allvarliga fel när de besiktas säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.
– Det tyder på att det rullar en hel del bilar på våra vägar med brister vilket känns oroväckande och bekräftar behovet av kontinuerlig kontroll för att förebygga olyckor och öka trafiksäkerheten,

Högst andel personbilar med fel som kräver efterkontroll hade Värmlands län med 29,3 procent och lägst andel Västmanlands län med 17,5 procent.

Den vanligaste orsaken till krav på efterkontroll var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, något som också är vanligt bland lastbilar. Ojämn bromsverkan, brister i hjulbromsen (bromsskivor, bromsbelägg), otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar är vanliga fel.

Många bilister är omedvetna om att det är viktigt att regelbundet motionera bilens bromsar och använda parkeringsbromsen för att förebygga att brister uppstår, säger Per-Anders Blommefors.

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2022 och 2023 visar att andelen personbilar med krav på efterkontroll steg med 0,7 procentenheter från 21,6 till 22,3 procent. Sedan 2021 har andelen ökat med 1,2 procentenheter.

Personbilar besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-22 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Arbetsplatsen Vägen Bilprovningen Fordonsbrister Trafiksäkerhet