Chaufförer har stora möjligheter att tillsammans minska transportbranschens koldioxidavtryck. Foto: Girteka Logistics. Chaufförer har stora möjligheter att tillsammans minska transportbranschens koldioxidavtryck. Foto: Girteka Logistics.

Varje förares resa kan bli ett steg mot en grönare planet

När logistikbranschen brottas med utmaningen att minska sitt koldioxidavtryck, kommer en kritisk, men ofta förbisedd, faktor i fokus: Rollen förare av tunga fordon spelar i den utmaningen. Utöver framstegen inom teknik och bränslealternativ finns det en enkel, men ändå kraftfull lösning - att optimera förarens beteende för bättre miljöresultat.

Omfattningen av denna möjlighet är anmärkningsvärd. Bara i Europa är finns cirka 4 miljoner lastbilar som levererar varor över kontinenten. Dessa lastbilar, en integrerad del av dagens europeiska ekonomi, kör miljarder kilometer varje år. För att sätta detta i perspektiv tyder nyare uppgifter på att lastbilar i Europa står för omkring 20 procent av alla utsläpp från vägtransporter, en siffra som blir än mer betydande när man tar hänsyn till den stora mängden tillryggalagda sträckor.

Girteka Logistics har tagit ett initiativ som bär namnet ECO League. Genom att fokusera på föraren, dennes färdigheter och kunskaper innebär initiativ som ECO League en massiv potential för omedelbar miljöpåverkan. Med tusentals förare som deltar i programmet, som var och en bidrar till de miljontals tillryggalagda kilometer årligen, kan även små förbättringar av körvanorna leda till monumentala minskningar av CO2-utsläppen.

Sedan lanseringen av ECO League har dess inverkan varit djupgående och långtgående. Genom en kombination av utbildning, träning och motivation har förarna blivit aktiva deltagare i kampen mot klimatförändringarna. ”Jag brukade tro att det hade en fast miljökostnad att köra lastbil, men genom ”ligan” har jag lärt mig att vi kan göra en verklig skillnad”, säger Dzianis Matsulevich, en toppresterande förare i ECO League.

Effekten av programmet går att utläsa i hårda fakta genom data som visar en konsekvent minskning av koldioxidutsläppen under åren. Under 2018 låg CO2-utsläppen på 783 gram per kilometer och minskar kontinuerligt samtidigt som programmet genomförs varje år. Datan som analyserats omfattar 4,6 miljarder kilometers körning.

Girtekas eco-driving-utbildning täcker olika aspekter. Från lastbilspecifikationer till tips om bränsleförbrukning. Förarna genomgår denna utbildning årligen för att upprätthålla kunskaperna.

Träning har inte bara förbättrat körförmågan utan också förändrat attityder. Förare kommer först in i programmet med tvivel, men ändrar sedan inställning. Karolina Žekaitė, chef för Girtekas Drivers Academy, säger att även deras mest erfarna förare som till en början tror att de behärskar alla aspekter av eco-driving, är skeptiska och tror att det bara är en rutinövning, får nya insikter genom programmet.

Var sjätte månad tävlar förare om resultaten av eco-driving-poängen baserat på automatiskt insamlad digital data som analyseras och är tillgänglig för alla förare för att kontrollera sina poäng och även sina färdigheter i praktiken. Varje vecka får alla deltagande förare information om sina prestationer när det gäller eco-driving. Telematiksystem i lastbilar tillhandahåller viktiga data för ECO League, vilket gör att förare kan spåra deras prestanda och framsteg. Denna transparens och regelbundna feedback håller förarna engagerade och motiverade.

När ECO League inflytande ut i det bredare samhället. Girteka är stolta över sitt engagemang tillsammans med förarna i arbetet för en grönare framtid. För varje körd kilometer tar ECO League ett steg närmare sitt mål – en renare, mer hållbar värld.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-25 10:59
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2-utsläpp ECO League Eco-Driving Förarbeteende Girteka Logistics Klimat körsätt Miljö