Foto: dkv-mobility.com. Foto: dkv-mobility.com.

15 000 transportörer stämmer tysk vägavgiftsoperatör

Den tyska transportföreningen Camion Pro e.V. hävdar att vägavgiftsoperatören Toll Collect missbrukar sin dominerande ställning och medvetet försenar återbetalningen av överfakturerade vägavgifter till åkerier. Organisationen söker därmed ett så kallat interimistiskt föreläggande inför domstolsförhandlingarna.

Enligt förbundet missbrukar Toll Collect, som handhar det tyska vägavgiftssystemet, sin dominerande ställning på marknaden genom att skapa byråkratiska hinder och ålägga åkerierna omotiverade och alltför höga avgifter i den pågående processen att återbetala för mycket betalda vägtullar.

Den tyska transportföreningen Camion Pro e.V. har därför lämnat in en ansökan mot Toll Collect GmbH, i vilken de ansöker om ett interimistiskt domstolsbeslut. Ett interimistiskt beslut är ett domstolsbeslut som gäller tills vidare, ad interim eller interimistiskt, i avvaktan antingen på att ett slutligt beslut meddelas eller på att det upphävs.

Syftet med ett interimistiskt beslut är att säkra en fordran. Tingsrätten i Berlin har fastställt förhandlingen till den 26 februari i år. Camion Pro eV. säger: ”Om domstolen utfärdar ett interimistiskt föreläggande kommer Toll Collect att ställas inför en allvarlig stämningsansökan och miljoner i skadestånd.”

Det bör noteras att Förbundsrepubliken Tyskland felaktigt beräknade vägavgiften för lastbilar genom att inkludera kostnaden för motorvägspolisen i kostnaden för väginfrastrukturen, vilket inte var i linje med EU:s regler. Domen i det här fallet fattades av EU-domstolen och gällde ett polskt åkeri som försökte få tillbaka för mycket betalda vägtullar.

Camion Pro kritiserar starkt tillvägagångssättet från Toll Collect som verkar ha ignorerat EU-domstolens dom. Man hävdar att drabbade företag måste gå igenom en komplicerad återbetalningsprocess där åkerierna måste bevisa hur mycket vägavgift som betalats och tillhandahålla detaljerade redovisningshandlingar. Andreas Mossyrsch på Camion Pro eV sade: ”Det är otroligt. I stället för att bara återbetala den överskridande summan dras nu offren in i bisarra administrativa förfaranden och ytterligare pengar tas ur deras fickor.”

I början av februari lämnade den tyska advokatfirman Hausfeld, tillsammans med eClaim, in tre stämningar till förvaltningsdomstolen i Köln angående krav på återbetalning av överbetalda vägtullar i Tyskland, inklusive ränta på beloppen.

Enligt uppgifter som advokatbyrån lämnat ut, betalade åkerierna under januari 2017 och september vägavgifter på totalt 7,5 miljarder euro. Av detta är 330 miljoner euro olagligt debiterade kostnader. Till detta belopp ska läggas lagstadgad ränta, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-14 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Camion Pro.V. EU-domstolen Toll Collect Vägavgift