Förtroendevalda från kommunerna och regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ("70-gruppen") med rapporterna om kollektivtrafik, gods samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet. Förtroendevalda från kommunerna och regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ("70-gruppen") med rapporterna om kollektivtrafik, gods samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

70 politiker eniga om regionens transporter

Effektivisera transportsystemet med resenären i fokus, ställ om till hållbara godstransporter och gör Arlanda till Nordens ledande flygplats. Det är några av ställningstagandena för Stockholm-Mälarregionens transporter som de 70 politikerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har enats om. Arbetet har samlat politiker från samtliga riksdagspartier i Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

Stockholm-Mälarregionen har en styrka med både stark industri och tjänstesektor, men för att regionen ska fortsätta utvecklas måste människor kunna resa till jobbet och godstransporterna fungera. Nu har tre rapporter med ställningstaganden presenterats inom kollektivtrafik, gods samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

Ställningstagandena blir viktiga underlag för Mälardalsrådets fortsatta arbete för regionens transporter.
– Det kommer att behövas ett ökat utrymme i kommande nationella plan och länsplaner för att klara både underhåll av befintliga anläggningar och nya nödvändiga investeringar, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande i Mälardalsrådet.

Man ser sig inte som varandes i början eller slutet av en resa utan i ett led i ett arbete som pågått i över 30 år.
– Här blir vi länkar i den långa uthålliga kedja som ger större vinster än vad vi kan skapa var och en för oss själva. Utan oss hade det inte blivit någon Citybanan, något Fyrspår Uppsala-Stockholm eller andra satsningar i regionen, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

Under året har politiker från sju län, med stöd av sakkunniga från kommuner, regioner, statliga aktörer och näringsliv, arbetat i tre temagrupper för att i sammanställa underlag och enas om ställningstaganden för Stockholm-Mälarregionens transporter. Ställningstagandena kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet med den politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.
– Förra gången utmynnade arbetet i sju skarpa prioriteringar som hjälper oss i Stockholm-Mälarregionen, men också människor i hela Sverige, säger Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande En Bättre Sits.

De tre teman man arbetar med är storregional kollektivtrafik, internationell tillgänglighet och konkurrenskraft samt godstransporter.

För godstransporter vill man göra följande
Öka järnvägskapaciteten
Effektivisera befintliga transportsystem
Framtidssäkra transportsystemet och ställ om till hållbara godstransporter
Godset ska komma fram i tid även under störning

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-20 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransporter Mälardalsrådet transporter