DB Cargo Full Load Solutions skapar större möjlighet att frakta gods miljövänligt genom att lyfta gods från väg till järnväg.   DB Cargo Full Load Solutions skapar större möjlighet att frakta gods miljövänligt genom att lyfta gods från väg till järnväg.

DB Cargo Full Load Solutions expanderar sin intermodala trafik

Efterfrågan på miljövänliga transportalternativ ökar och allt fler företag söker hållbara och effektiva sätt att frakta sitt gods på. DB Cargo Full Load Solutions utökar därför sin intermodala trafik mellan Sverige och ytterligare tre länder - Tyskland, Nederländerna och Belgien.

Under 2023 etablerade DB Cargo Full Load Solutions sin intermodala trafik mellan Sverige och Italien. Detta väckte stort intresse hos företag som söker effektiva och miljövänliga transportsätt för sitt gods. Nu expanderar de sin intermodala trafik till fler länder där Tyskland, Nederländerna och Belgien är nästa prioriterade marknader. För att kunna skräddarsy transportupplägg för olika branscher och olika typer av gods ligger huvudfokus på järnväg som vid behov kompletteras av lastbil- och sjötransport.

Genom att lyfta gods från väg till järnväg kan koldioxidutsläppet minska med upp till 80 procent, enligt DB Cargo Full Load Solutions, jämfört med lastbilstransport. För att säkerställa hållbarheten i den intermodala trafiken är kontinuerliga godsflöden avgörande vilket minskar risken för tomma trailers under transporterna.

En annan viktig del i hållbarhetsarbetet är att minska belastningen på våra vägar och öka trafiksäkerheten. Att ersätta tunga lastbilar med järnvägstransporter på långa sträckor är en effektiv strategi för att DB Cargo Full Load Solutions ska uppnå sitt mål om att öka andelen miljövänliga transporter i Norden och Europa.

Under 2023 investerade DB Cargo Full Load Solutions i nya trailers i ett gradvis ökande antal under året. År 2024 förväntas ytterligare trailers vara tillgängliga för användning. Genom att använda sina egna trailers kan de säkerställa tillgången till kapacitet på ett mer pålitligt sätt.

Denna expansionsstrategi understryker DB Cargo Full Load Solutions engagemang för hållbara transportlösningar och deras vilja att möta de föränderliga behov hos företag i hela Europa. Genom att ständigt utöka sin närvaro och erbjuda innovativa transportalternativ bekräftar de sitt åtagande att tillgodose företagens behov samtidigt som man aktivt arbetar för att minska miljöpåverkan inom transportsektorn.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-21 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: DB Cargo Full LOad Solutions FTL Godstransport Intermodala Transporter Järnvägstransport Kombitrafik Miljö