Vätgas håller på att bli ett lovande alternativ för långväga transporter, enligt de två energibolagen som nu storsatsar på vätgasstationer. Foto: TotalEnergies. Vätgas håller på att bli ett lovande alternativ för långväga transporter, enligt de två energibolagen som nu storsatsar på vätgasstationer. Foto: TotalEnergies.

Fler än 100 vätgasstationer på sex år i Frankrike

Franska företag kommer att bygga fler än 100 tankstationer för vätgas för tunga lastbilar i Europa på sex år. Det är de två franska energibolag Air Liquide och TotalEnergies som har tillkännagett lanseringen av TEAL Mobility, ett vätgasdistributionsnätverk med mer än 100 tankstationer för tunga fordon över hela Europa.

TEAL Mobility ägs gemensamt av de två företagen, siktar på att påskynda införandet av vätgas för tunga lastbilar genom att etablera ett nätverk med över 100 tankstationer längs stora europeiska transportrutter inom de kommande tio åren vilket bildar det första transnationella europeiska nätverket av dess och verkar under varumärket TotalEnergies.

I slutet av 2024 kommer ett 20-tal stationer att vara i drift i Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Tyskland.

TEAL Mobility syftar till att erbjuda en livskraftig lösning för transport- och logistikoperatörer som har åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp. Enligt energibolagen håller vätgas på att bli ett lovande alternativ för långväga vägtransporter på grund av dess snabba tankningstid på cirka 15 minuter och en utökad räckvidd på cirka 800 kilometer, allt samtidigt som fordonets lastkapacitet bevaras.

Detta joint venture kombinerar expertis från Air Liquide och TotalEnergies. Air Liquide tillför sin kunskap om vätgasteknologier och hela värdekedjan för vätgas, medan TotalEnergies bidrar med sin erfarenhet av drift och förvaltning av bensinstationsnätverk och distribution av energi till business-to-business (BtoB) kunder.

TEAL Mobility fungerar som mellanhand mellan vätgastransportkunder och dess nätverk av stationer. Det gemensamma företaget ansvarar för utveckling, drift och leverans av vätgas till dessa stationer, vilket säkerställer sömlös tillgång till vätgasbränsle för tunga fordonsoperatörer över hela Europa, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-12 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Air Liquide TEAL Mobility TotalEnergies Vätgasinfrastruktur Vätgaslastbil Vätgastankstation