Illustration: Svetla Käck Illustration: Svetla Käck

Ny VTI-rapport: ”Satsa på batteribyten i Sverige”

Batteribytessystem för tunga fordon har viktiga fördelar jämfört med andra sätt att elektrifiera transportsystemet. Därför bör regeringen ta initiativ till ett pilotprojekt för att möjliggöra ett utbyggt system för batteribyten också i Sverige. Det är rekommendationen i en ny rapport från VTI.

Batteribyten för tunga fordon har viktiga fördelar som ett fulladdat batteri på bara ett par minuter, lägre investeringar för åkerier (då batteriet leasas) och jämfört med kabelladdning mindre påverkan på det lokala elnätet.

En omfattande utbyggnad i Kina visar att tekniken fungerar väl och kan bli kommersiellt lönsam. Dessutom separeras livscyklerna för fordon och batterier vilket öppnar nya affärsmöjligheter för batteriägarna.

Läs även: Seminarium om batteribyte för tunga ellastbilar

Samtidigt finns betydande utmaningar. Svenska och europeiska fordonstillverkare har hittills varit skeptiska och de regelverk och standarder som finns idag omfattar inte batteribyten.

I rapporten ”Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles” granskar forskare och experter vid VTI, Linköpings universitet , Halmstad högskola, Logistikia och Intuizio förutsättningarna för att bygga ut batteribytessystem i Sverige. Rapporten konstaterar att batteribyten på flera sätt har ”betydande fördelar” jämfört med kabelladdning och att strategisk planering och utveckling kan göra batteribyte till ett viktigt komplement till andra lösningar.

Rapporten rekommenderar därför regeringen att starta ett pilotprojekt för att bedöma livskraften i ett framtida batteribytessystem i Sverige. Regeringen bör också kommunicera systemets potential till andra EU-länder och arbeta för att regelverken anpassas för att tillåta batteribyten för godstransporter.

Energimyndigheten bör verka för att inkludera batteribyten i regelsamlingen AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) för utbyggnaden av alternativa bränslen inom EU.
– Ingen tjänar pengar på en bil som står stilla. Med batteribyten kan logistikföretagen fortsätta sin dagliga verksamhet ungefär som i dag. Det är en viktig fördel, säger Arne Nåbo, forskningsledare på VTI.

– Batterierna kan också användas för att stödja elsystemet i stort. Tyvärr ser vi i Sverige oftast batteriet som en del av fordonet och inte som en resurs tillhörande energisystemet. Det är ett mentalt språng vi behöver göra.

Rapporten föreslår också att Energimyndigheten bör få i uppdrag att utveckla en modell av hur ett batteribytessystem skulle påverka transport- och energisystemen. En sådan modellering skulle öka kunskapen och bidra till bättre kommunikation mellan företag sinsemellan och mellan företag och beslutsfattare.

– Vi säger inte att batteribyte ska ersätta laddning via kabel, men väl att det kan bli ett viktigt komplement. Vi vill också att svensk industrin ska vara med på den resan. Det finns fortfarande en möjlighet, men längre fram är risken att företag från andra länder kommer att dominera, säger Arne Nåbo.

Rapporten tar vidare upp behovet av kunskap och utbildning av personer vid batteribytesstationer, samt vikten av social hållbarhet vid elektrifiering av tunga transporter.

Länk till rapporten: Battery-Swapping for Heavy Duty Vehicles: A Feasibility Study on Up-Scaling in Sweden

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-13 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Batteribyten VTI