Rumänska åkerier vill införa minimipriser för transporter

Förra veckan införde Ungern just detta och nu vill rumänska åkerier följa efter enligt den ungerska modellen. "Vi har bett om detta i 16 år och nu har Ungern infört det”, säger det rumänska vägtransportförbundet UNTRR. Lägsta priset i Ungern påverkas av kostnaderna för vägtullar och andra kostnader som exempelvis bränslestandarder och skillnader baserade på bränslestandarder.

National Union of Road Transporters of Rumänien (UNTRR) kräver införandet av minimipris för nationella vägtransporter enligt förbundets djärva pressmeddelande förra veckan. Uppmaningen kommer efter att Ungern framgångsrikt införde ett sådant system förra veckan. Ett lägsta pris ses som en avgörande faktor för att säkerställa rättvis konkurrens och hållbarhet på transportmarknaden.

Som förklarats av UNTRR:s generalsekreterare Radu Dinescu, ska minimipriset spegla de typiska driftskostnaderna för tunga godsfordon som används i regional eller internationell vägtransport. Det är inte det slutliga priset utan snarare en baslinje som inkluderar de nödvändiga juridiska kostnaderna vilket gör det möjligt för transportörer att följa lagstiftningen och föra över dessa kostnader till kunderna. Dinescu jämför det med EURIBOR, referensräntan för europenningmarknaden, med transportörer fria att förhandla om sina vinstmarginaler inom denna ram.

Huvudsyftet med att införa minimipriser för tjänster är att skydda transportörer, att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och att reglera rättvis konkurrens på marknaden.

UNTRR betonar behovet av ett rättsligt ramverk för att fastställa och uppdatera minimispriset med faktorer som dieselpriser, vägtullar och andra relevanta kostnader. Detta, menar de, kommer att bidra till sektorns konkurrenskraft och öka statens intäkter från transportörernas verksamhet.

Avsaknaden av ett reglerat system med tariffer har lett till utmaningar för vägtransportföretag i exempelvis Rumänien. ”Dessa faktorer bidrar till missbrukssituationer för transportörer som exempelvis att överlasta eller acceptera priser under den faktiska kostnaden vilket snedvrider konkurrensen och påverkar vägtransportföretagens lönsamhet”, betonar Dinescu.

Att införa ett lägsta pris menar UNTRR ligger i linje med de farhågor som framförts av transportoperatörer i en nyligen genomförd undersökning gjord av organisationen. Utan ett lägsta pris, varnar UNTRR att det kan resultera i en betydande ökning av driftskostnaderna för vägtransportföretag, potentiellt upp till 15 procent till 2024, vilket negativt påverkar transportföretagens vinstmarginal och konkurrenskraft. Det kan komma att påverka priserna i hela leveranskedjan, hävdar Dinescu.

UNTRR har konsekvent förespråkat detta system under de senaste 16 åren och föreslagit en beräkningsmodell för specifika kostnadselement, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-06 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Konkurrens Lägsta Pris Minimipris för Transporter Rumänien Transportkostnad Ungern UNTRR