Foto: Skånemejerier Foto: Skånemejerier

Skånemejerier certifierar sina transporter i Fair Transport

Skånemejerier har valt att certifiera sitt egenägda åkeri i Fair Transport, åkerinäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Certifieringen är en del i företagets hållbarhetsarbete och vision om att bli Sveriges mest hållbara mejeri.

Skånemejerier arbetar för att minimera negativ klimat- och miljöpåverkan genom hela värdekedjan, från gård till konsument. I den egna produktionen är målet att uppnå en fossilfri mejeriverksamhet till 2025. Och för att uppnå detta arbetar företaget fokuserat med energi och transporter. Det skriver Skånemejerier i ett pressmeddelande.

– Genom certifieringen i Fair Transport kan vi synliggöra vårt systematiska hållbarhetsarbete med våra transporter. Certifieringen ger oss ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt kring minskad miljöpåverkan, ökad trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande, vilket är viktigt för oss, säger Peter Liljedahl, Transportchef på Skånemejerier.

Skånemejerier förklarar vidare att Fair Transport är transportbranschens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg och att det är en viktig del i branschens förändringsarbete med slutmålet: helt fossilfria godstransporter. Certifieringen har tydliga, uppföljningsbara krav som kontrolleras i flera led och av tredje part.

– Sedan vi gick över till att driva en del av vår varudistribution i egen regi är vi både utförare och beställare av transporter. För oss är det viktigt att vi ställer samma krav på oss själva som vi ställer på våra transportörer, säger Peter.

För att nå uppsatta klimatmål och en fossilfri transportsektor är samarbetet mellan transportköpare och åkeriföretag avgörande. Med en gemensam målbild där kundkraven bygger på en dialog kring möjligheter och förutsättningar, kommer andelen fossilfria lastbilstransporter att öka, förklarar Skånemejerier.

– Skånemejeriers hållbarhetsarbete med hela transportkedjan är ett föredöme i branschen och vi är glada att de valt att certifiera sig i Fair Transport. Under 2023 var 100 procent av Skånemejeriers inrikes transporter i deras åkeri fossilfria och de uppnår redan den högsta mervärdesnivån i Fair Transport. Mervärdesnivåerna bidrar till företagens fortsatta utveckling och ställer högre krav på reduktion, miljöklasser på fordon och alkolås, säger Maria Werpers Dahl, verksamhetsledare på Fair Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-15 12:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Fair Transport Företagsnyheter Skånemejerier