Krångliga procedurer för att få tillbaka överfakturerade vägavgifter från Toll Collect i Tyskland. Foto: Toll Collect. Krångliga procedurer för att få tillbaka överfakturerade vägavgifter från Toll Collect i Tyskland. Foto: Toll Collect.

15 000 transportörer får nej av tysk tingsrätt

Den tyska transportföreningen Camion Pro e.V. företrädde 15 000 transportörer och ansökte om interimistiskt förbud mot det statliga vägavgiftsbolaget Toll Collect som de anklagade för att hindra och försena återbetalningen av överbetalda vägavgifter. Nu har domstolen fattat beslut i ärendet.

Vi har tidigare berättat att 15 000 transportörer som hävdade att vägavgiftsföretaget Toll Collect missbrukar sin dominerande ställning och medvetet försenar återbetalningen av överfakturerade vägavgifter till åkerier. Organisationen sökte därför ett så kallat interimistiskt föreläggande inför domstolsförhandlingarna.

Förhandlingarna ägde rum den 26 februari och då avslog Berlins tingsrätt Camion Pros ansökan om interimistiskt förbud mot Toll Collects agerande. Rätten ansåg inte att ärendet var tillräckligt brådskande för att motivera utfärdandet av ett så kallat interimistiskt beslut.

Anledningen till tingsrättens avslag har ännu inte offentliggjorts. ”Vi kommer att studera (domstolens beslut, reds. anm.) och sedan tillsammans med våra advokater ta ställning till om det ligger i våra medlemmars intresse att vidta ytterligare rättsliga åtgärder”, säger Andreas Mossyrsch, styrelseledamot i branschorganisationen Camion Pro e.V..

För de 15 000 transportörerna känns antagligen ärendet mer brådskande, men tingsrättens beslut betyder att Toll Collect kan fortsätta sin verksamhet utan förändringar, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-01 09:22
Kategori: Nyheter
Taggar: Camion Pro e.V. Godstransport Toll Collect Vägavgift