Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande Sörmland och Jan Owe-Larsson (M), ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet. Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande Sörmland och Jan Owe-Larsson (M), ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet effektiviserar och framtidssäkrar godstransporterna

Mälardalsrådet fortsätter sitt arbete med att effektivisera och framtidssäkra godstransporter så att godset kommer fram vid kriser och samhällsstörningar. Man satsar även på trimningsåtgärder och på att motverka flaskhalsar. Det är några av huvudfrågorna som politikerna i Mälardalsrådets temagrupp för Godstransporter har presenterat i en ny rapport.

Nyligen berättade vi om att 70 politiker är eniga om regionens transporter och nu presenteras i en rapport om arbetet med effektiviseringen av transporter.

Stockholm-Mälarregionen har en styrka med både stark industri och tjänstesektor, men för att regionen ska fortsätta utvecklas måste människor kunna resa till jobbet och godstransporterna fungera. Nu har tre rapporter med ställningstaganden presenterats inom kollektivtrafik, gods samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

Arbetet har letts av Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland och Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland och samlat politiker från Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

Rapporten tydliggör vilka åtgärder som är viktiga och vad som behöver göras för att framtidssäkra godstransporterna. En viktig del är att öka robustheten mot bakgrund av det nya säkerhetsläget och klimatet. De senaste åren finns det gott om exempel på samhällsstörningar som orsakat kostsamma förseningar och drabbat inte minst näringslivet.

Alla transportslag behövs och behöver ges bättre möjligheter att verka på lika villkor. Växlingen från vägtransporter till sjöfart och järnväg ger stora klimatvinster och minskar belastningen på vägarna, men då måste också underhållet på järnvägen bli bättre så att man kan lita på att godset kommer fram i tid.
– Vi vill se ökade satsningar på trimningsåtgärder, samarbete för att motverka flaskhalsar samt innovationer för att tidigare upptäcka och förebygga störningar, säger Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande Sörmland och vice ordförande i gruppen Godstransporter.

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. En stor del av varorna fraktas in i regionen som är Sveriges största konsumentmarknad. Ytterligare godstransporter går som transitgods genom det transeuropeiska transportnätet.

Störst andel gods fraktas på väg, därefter med sjöfart respektive järnväg. Flygfrakten är volymmässigt liten men värdemässigt stor. Järnvägstransporter är effektiva och klimatsmarta, men järnvägssystemet har stora brister och behöver mer kapacitet och redundans, menar Mälardalsrådet och tillägger att regeringen behöver säkerställa kompetensförsörjningen inom transportsektorn.

Man säger även att staten bör agera föregångare i omställningen till fossilfria transporter genom att exempelvis stötta elektrifieringen av den tunga trafiken och främja forskning för klimatomställning och ökad transporteffektivitet.

Ställningstaganden från temagruppen om godstransporter i punktform
Öka järnvägskapaciteten
Effektivisera befintligt transportsystem
Framtidssäkra transportsystemet och ställ om till hållbara godstransporter
Godset ska komma fram i tid även under störning

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-14 12:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransporter Mälardalsrådet Miljö Transporteffektivisering