Foto: Twitter/CustomsBulgaria. Foto: Twitter/CustomsBulgaria.

Minska gränsköerna – anslut Rumänien och Bulgarien till Schengen

Europaparlamentets utskott för framställningar uppmanar rådet att vidta åtgärder för att adressera förseningar för tunga fordon vid de inre gränserna. Parlamentsledamöterna menar att lösningen är att ge Rumänien och Bulgarien fullt Schengenmedlemskap.

I ett resolutionsförslag som antogs enhälligt med 25 röster för, uppmanar parlamentsledamöterna i utskottet för framställningar till EU-åtgärder för att ta itu med långa väntetider för tunga godsfordon vid EU:s gränser och uppmanar rådet att snabbt besluta om fullt Schengenmedlemskap för Rumänien och Bulgarien.

Ledamöterna pekar på olika faktorer som bland annat otillräcklig teknisk kapacitet, personalbrist och tidskrävande kontroller av frakt som gör att hundratals lastbilar försenas varje dag vid EU:s inre gränser. Detta inkluderar gränserna mellan Schengen och icke-Schengen EU-medlemsstater där det uppstår extremt långa väntetider och förseningar.

Ledamöterna noterar också att långa köer av lastbilar vid EU:s yttre gränser mot länder på västra Balkan är särskilt problematiska.

Ansamlingen av tunga lastbilar vid gränserna kan ha en skadlig inverkan på förarnas hälsa och arbetsförhållanden, trafiksäkerheten och hur EU:s inre marknad fungerar, hävdar parlamentsledamöterna. De noterar också effekterna på de europeiska medborgarnas hälsa genom luft-, vatten- och bullerföroreningar.

Ledamöterna noterar att rådet den 30 december 2023 beslutade att avskaffa luft- och sjögränskontrollerna mellan Schengenområdet och Rumänien och Bulgarien. Beslutet misslyckas dock med att ta itu med den största och mest angelägna frågan, landgränsövergångar, där kontroller kvarstår vid Schengens landgräns.

Därför upprepar parlamentsledamöterna sitt stöd för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet. Ledamöterna vill nu att rådet så snabbt som möjligt och senast i mitten av 2024, ska anta ett beslut om fullständig tillämpning av Schengenregelverket i Rumänien och Bulgarien.

Ledamöterna skulle vilja se bindande EU-lagstiftningsåtgärder för en EU-omfattande standard där gränskontroller av tunga godstransporter ska ta i genomsnitt en minut. Vidare bill man se EU-lagstiftning som tillåter lastbilschaufförer att använda mindre gränsövergångar när huvudvägarna är stängda för vägunderhåll för att undvika att förare blir beroende av godtyckliga åtgärder inom. Detta skulle även stärka ansträngningar från EU-länderna i samarbetet för att bekämpa stöld från lastbilar.

Resolutionen förväntas läggas fram vid en kommande plenarsession i Europaparlamentet, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-25 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bulgarien EU Rådet Godstransport Gränskontroll MEP Parlamentsledamöter Rumänien Schengen Vägtransport