Foto: MAN/arkivbild. Foto: MAN/arkivbild.

MAN – första autonoma lastbilen på motorväg

MAN har blivit den första fordonstillverkaren av kommersiella fordon att köra en autonom lastbil på tyska Autobahn. Ombord på testbilen, som körde cirka tio kilometer på A9 mellan korsningarna Allershausen och Fürholzen, fanns den Tysklands transportminister dr. Volker Wissing och MAN:s vd Alexander Vlaskamp.

MAN har under en tid intensivt drivit utvecklingen av autonoma lastbilar för användning i logistiknav och för hub till hub – trafik på motorvägar och blev nyligen först med att få ett nivå 4-testtillstånd baserat på lagen om autonom körning på tyska motorvägar.

Fraktvolymerna och i synnerhet transporterna mellan logistiknav växer stadigt. Användningen av autonoma lastbilar inom hub till hub-transporter är särskilt lämplig för detta.

Lastbilarna är alltid på väg och mycket effektiva vad gäller förbrukning samt säkra att köra. Det finns inga krav på kör- och vilotider varför fordonen lätt kan integreras i synkroniserade logistikprocesser.

På lång sikt kan effektiv användning av autonoma lastbilar minska de totala driftskostnaderna med tio till 15 procent. Den nya tekniken kan också minska förarbristen. Det råder redan brist på upp till 100 000 lastbilschaufförer bara i Tyskland.

För testkörningen av den första autonoma lastbilen på motorväg, granskade Autobahn GmbH MAN:s koncept som en del av ansökan om testlicens innan Federal Motor Transport Authority officiellt beviljade MAN godkännande i början av april.

I framtiden kommer Autobahn GmbH också att ansvara för att godkänna driftområden på motorvägar för seriegodkännande av autonoma fordon. Fordonsoperatören anger vilka rutter som deras fordon med autonoma körfunktioner ska köra på och Autobahn GmbH kontrollerar sedan om dessa rutter är lämpliga för dessa fordon med autonoma körfunktioner.

Fresenius Yrkeshögskola och Götting KG fokuserade på den fullständiga digitala integrationen av en autonom lastbil i logistikprocessen för containerhantering från väg till järnväg. Sedan 2022 har MAN arbetat tillsammans med Autobahn GmbH och andra partners från industri, vetenskap och tekniska tester i ATLAS-L4-projektet för att utveckla en autonom lastbil för användning i motorvägstransporter mellan logistiknav.

Projektet implementerar därmed specifikt lagen om autonom körning som antogs i Tyskland 2021 och som redan tillåter förarlös körning på tydligt definierade rutter och med teknisk övervakning.

Praktiska provkörningar av prototypen med en säkerhetsförare på motorvägen planeras i slutet av projektet. Hittills har MAN lämnat in 133 patentansökningar inom området autonom körning varav 33 redan har beviljats.

Genom att delta i projekten @CITY, BeIntelli och MINGA, är MAN också involverad i utvecklingen av automatiserad körning för stadsbussar.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-19 09:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Autobahn Autonoma Lastbilar Cchaufförsbrist MAN