Under den Nationella potthålsveckan uppmanar M Sverige trafikanter att anmäla vägskador. Länk i artikeln. Under den Nationella potthålsveckan uppmanar M Sverige trafikanter att anmäla vägskador. Länk i artikeln.

Nu lanseras Nationella potthålsveckan

Nu lanseras den Nationella potthålsveckan. Riksförbundet M Sverige uppmanar samtliga trafikanter att anmäla potthålen längs vägarna till myndigheterna så att fler vägskador kan åtgärdas.

Potthål på vägar kan vara ett tecken på bristande vägunderhåll. I Storbritannien pågår i det närmaste en ”potthålspandemi” och i Sverige har Transportföretagen lyft att de svenska vägarna med sina potthål, inte möter NATO:s krav.

Det finns de som ser potthål som något positivt, till och med trafiksäkerhetshöjande, men den gruppen får nog ses som icke i majoritet.

Nu lanseras alltså Nationella potthålsveckan i Sverige för att sätta ljuset på de dåliga vägarna när M Sverige ser potthålen som ett stort och växande problem och var tionde bilist i M Sveriges undersökning uppger att de nyligen råkat ut för en trafikolycka till följd av dåligt vägunderhåll.
– Hål och ojämnheter leder till trafikfarliga fordonsrörelser och vattenplaningsolyckor, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Ojämna vägar kan medföra ökad dåsighet, nedsatt förmåga att hantera fordonet och att föraren blir mindre observant på andra trafikanter eftersom koncentrationen måste riktas mot vägen.

Till följd av eftersläpande underhåll och allt tyngre trafik bedöms mer än var fjärde statlig väg vara i dåligt skick.
– Problemet med guppiga vägar beror inte bara på ett oförutsägbart vinterklimat. Den växande underhållsskulden och brist på förebyggande underhåll gör att vägarna inte klarar påfrestningarna, säger Tony Gunnarsson.

Riksförbundet M Sverige uppmanar nu bilister och andra trafikanter att under en vecka rapportera alla betydande vägskador till väghållaren, i de flesta fall Trafikverket eller kommunen.

Om vägarna ska bli säkrare behöver dels myndigheter få en bättre uppfattning om var problemen finns, dels behöver politiken uppmärksammas på problematikens omfattning.
– Det finns en risk att den stora mängden potthål normaliseras och att rapporteringsbenägenheten minskar, säger Tony Gunnarsson.

Information om hur man anmäler vägskador, finner du här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-29 08:57
Kategori: Nyheter
Taggar: M Sverige Nationella Potthålsveckan Potthål Trafiksäkerhet Trafikverket Vägunderhåll