Foto: Fordonsbesiktningsbranschen, arkiv Foto: Fordonsbesiktningsbranschen, arkiv

Så jobbar Fordonsbesiktningsbranschen för att motverka mutbrott

Fordonsbesiktning ska utföras av en opartisk besiktningstekniker vid ett oberoende och ackrediterat besiktningsorgan. Mutor och annan brottslighet som innebär att besiktningar inte blir av är allvarlig brottslighet och utgör ett hot mot trafiksäkerheten och miljön. Därför har Fordonsbesiktningsbranschen länge, tillsammans med Polisen och Transportstyrelsen, arbetat med en rad förbättringar för att motverka brott, vilket nu innebär att flera fall upptäckts och lett till åtal och domar.

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat och tagit emot pengar för att få fordon godkända i kontrollbesiktningar. Tack vare Polisens och branschens arbete med att upptäcka sådana fall har ett antal personer kunnat lagföras och dömas under senare år, vilket förhoppningsvis avskräcker från ytterligare brottslighet.

Fordonsbesiktningsbranschens medlemmar arbetar sedan lång tid tillbaka systematiskt för att upptäcka och förebygga otillbörlig påverkan och mutbrott.

Jämfört med det stora antal besiktningar som årligen genomförs är oegentligheter inom branschen inte ett omfattande problem. Varje fordon som felaktigt godkänns är dock ett för mycket, eftersom de miljö- och trafiksäkerhetsrelaterade konsekvenserna kan bli allvarliga. Fordonsbesiktningsbranschen har nolltolerans mot oegentligheter. Det understryker man i ett pressmeddelande.

– Branschen genomför miljontals besiktningar årligen och sysselsätter över två tusen tekniker och ingenjörer. Att ett fåtal individer tar emot mutor för att felaktigt godkänna fordon är ett hån mot det viktiga arbete som alla våra medarbetare gör dagligen och därför jobbar vi sedan lång tid systematiskt för att upptäcka och förebygga brott. De rättsfall som nu uppmärksammats är ett resultat av detta systematiska arbete. Personer som låter sig mutas är inte välkomna i vår bransch, säger Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen.

Fordonsbesiktningsbranschen samarbetar tätt med den nationella antikorruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten för att stoppa mutor i samband med besiktningar. Branschen och Polisen söker ihärdigt efter oegentligheter och vi förbättrar ständigt våra rutiner och system för att upptäcka de som bryter mot lagen

Thomas Palmberg, polis och strategiskt ansvarig för det korruptionsförebyggande arbetet vid NOA, har tidigare uttalat att samarbetet med Fordonsbesiktningsbranschen är ett mycket bra exempel på effektivt brottsförebyggande där branschen tar ansvar för att vidta åtgärder baserat på input från den Nationella Anti-korruptionsgruppens arbete i utredning av dessa brott.

FBB:s medlemmar arbetar systematiskt med att förhindra otillbörlig påverkan. Några av branschens rutiner är följande:

• Brott polisanmäls alltid.
• Besiktningsföretag har satt upp visselblåsarfunktioner för att anonymt kunna tipsa om oegentligheter.
• Kontinuerliga interna utbildningsinsatser genomförs för att säkerställa att teknikerna är medvetna om myndighetsutövningens ansvar och gränser.
• Rutiner för att ta foton vid besiktning, som bevis på att fordonet varit på plats.
• Stickprov av besiktningstider.
• Införande av automatiserade kvalitetsuppföljningsmetoder där avvikelser mot det normala kan upptäckas och analyseras.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-09 14:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Besiktning Kriminalitet Mutbrott Trafiksäkerhet