Allmänheten i Skottland ska tillfrågas om deras åsikter om höjd hastighet för lastbilar. Allmänheten i Skottland ska tillfrågas om deras åsikter om höjd hastighet för lastbilar.

Skottland frågar allmänheten om lastbilars hastighet

Förhoppningar om en höjning av hastighetsgränsen för lastbilar i Skottland har väckts efter att regeringen sagt till Motor Transport att man inom kort kommer att fråga allmänheten vad de har för åsikter om detta.

Sedan 2015 har Skottland haft andra hastighetsregler för lastbilar än resten av Storbritanniens fastland. Det året ökades hastighetsgränsen för lastbilar på över 7,5 ton på enkel- och dubbelfiliga vägar till cirka 80 km/h respektive cirka 96 km/h.

Men i Skottland är det fortfarande motsvarande cirka 65 km/h på enkelfilig körbana och cirka 80 km/h på vägar med dubbla körfält.

Transport Scotland sade att de för närvarande analyserar en rad policyer relaterade till hastighet och att som en del av granskningen under våren ska gå ut med en offentlig förfrågan.

Transport Scotland genomför en nationell översyn av hastighetsgränserna som finns inom Skottlands ramverk för trafiksäkerhet till 2030. Revisionen omfattar en omfattande analys av alla typer av hastighetspolicyer inklusive hastighetsbegränsningar för lastbilar. Man studerar även vad som har införts i andra länder över hela världen.

Revisionen kommer att överväga vad lämpliga hastigheter betyder i ett skotskt sammanhang och rekommendera ändringar av nationella hastighetsgränser i enlighet med det, sade Transport Scotland.

RHA har pressat den skotska regeringen till att ta itu med hastighetsbegränsningen ända sedan en rapport som utvärderade höjningen i England och Wales vilken visade att säkerheten inte hade äventyrats.

RHA menar att skotska åkerier missgynnas av de lägre hastigheterna. ”Ingen vill minska trafiksäkerheten, men utvärderingen gjord av England och Wales efter en fyraårsperiod, att det inte fanns något negativt på säkerhetssidan”, skriver Motor Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-08 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: hastighetsbegränsning Lastbilshastighet RHA Skottland Storbritannien Trafiksäkerhet Transport Scotland Vägtransport