Projektgruppen som samlats på bilden är (från vänster) Julien Collier, Maxime Rouzières, Marion Ferré från EasyMile, Jacco Reijersen från Terberg, Pär Kraft från Helsingborgs Hamn och Denny Duterque från EasyMile. Projektgruppen som samlats på bilden är (från vänster) Julien Collier, Maxime Rouzières, Marion Ferré från EasyMile, Jacco Reijersen från Terberg, Pär Kraft från Helsingborgs Hamn och Denny Duterque från EasyMile.

Autonomt dragbilstest i Helsingborgs Hamn

Tillsammans med Terberg och EasyMile kliver Helsingborgs Hamn in på oprövad mark i ett projekt kallat Autonoma dragbilstestet. Projektet genomförs med tester av, som projektnamnet avslöjar, ett förarlöst fordon i hamnens containerterminal. I första skedet utanför ordinarie produktion för att säkerställa att kunna testa skarpt i rullande produktion till hösten.

Meningen är att skapa sig en uppfattning om det autonoma systemets mognadsgrad och kartlägga vilka tekniska utmaningar som finns. Vidare ska resultat från projektet ligga till underlag för utrustningsval i ”Ny hamn”, det vill säga i planerna till den nybyggda containerhamnen som hamnen hoppas kunna ta i bruk runt 2030.

Fordonet ska med speciellt anpassad utrustning och sensorer kunna framföras utan en förare vid ratten och pedalerna. Fordonet styrs istället via förprogrammerade körslingor. Men avsaknaden av den mänskliga inmatningen håller inte projektledaren Pär Kraft helt med om:

– Det kommer alltid krävas en mänsklig övervakning och inmatning av information till fordonet, men kanske är det så att ”föraren” istället för att sitta i hytten i ett fordon kan sitta vid en dator på sitt kontor och övervaka körningen av flera fordon, redo att ingripa om det skulle uppstå problem som systemet inte kan lösa, säger han.

Testerna i hamnen utförs av en fransk autonomifirma som heter EasyMile. De har ett långvarigt samarbete med dragbilsleverantör Terberg. Terberg har utvecklat en ”Drive By Wire”-dragbil för autonom och/eller fjärrstyrd körning och har tidigare levererat eldrivna dragbilar till Helsingborgs Hamn.

I projektet använder Terberg och EasyMile ett eget demonstrationsfordon som är snarlikt hamnens befintliga dragbilar. Även vagnen som ska kopplas på dragbilen modifieras temporärt under projektet. Detta för att ge plats för bland annat vinkelgivare och koppling.

Just nu pågår projektets uppstartsperiod med initiala bromstester, lastprov och kartläggning av fordonets rutter. Efter sommarens semesterperiod är det dags att genomföra fas 1. Då ska fordonets autonomi vara i full drift men med en rutt som är begränsad vid en av containerterminalens tre kajer, kaj 906 och kran 20. Denna del kommer att utföras med fiktiv/simulerad produktion.

Den enklare rutten kommer sedan utökas med längre och mer komplexa rutter för att slutligen uppnå kompletta körsträckor.

Förutsatt att den första fasen löper på väl inleds nästa fas under hösten, då ska fordonet rulla sida vid sida med hamnens gäng under produktion vid ett fartygsanlöp. Ur säkerhetssynpunkt kommer en säkerhetsförare från EasyMile befinna sig i hytten när fordonet rullar under hela projektets gång.

Säkerhetsföraren kommer att förmedla instruktioner från truckdatorn till fordonets AVMS som är ett system för rutter och körsträckor, övervaka de autonoma förflyttningarna och validera svängar.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-27 08:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Autonomt EasyMile Helsingborgs Hamn Terberg