Det som enligt undersökningen framkallar mest irritation är aggressiv körning. Foto: pathdoc/Shutterstock/Kvdbil Det som enligt undersökningen framkallar mest irritation är aggressiv körning. Foto: pathdoc/Shutterstock/Kvdbil

Beteendena som får oss att se rött i trafiken

En undersökning från bilförmedlaren Kvdbil avslöjar vad som irriterar oss mest i trafiken, och intressant nog är det inte alltid de farligaste beteendena som väcker mest reaktioner och ilska. Till exempel tolereras ofta fortkörning, medan att kasta ut skräp inte ses med lika blida ögon.

Att överskrida hastighetsbegränsningen är det vanligaste etikettbrottet på svenska vägar. Hela 68 procent av deltagarna i undersökningen medgav att de ibland faller för denna frestelse. Detta följs av användning av mobiltelefon eller andra distraktioner under körning, såsom att äta eller sminka sig (27 %), samt att tuta och gestikulera mot andra förare (21 %).

Men trots riskerna med att köra fortare än hastighetsgränsen tillåter, är det enligt undersökningen inte något som de flesta av oss blir särskilt upprörda över. Endast 15 procent anser att det är ett av de värsta exemplen på dålig vägetikett.

Det som framkallar mest irritation är i stället aggressiv körning (55 %), det vill säga ett körsätt som inte tar hänsyn till andra trafikanter. Som tidigare nämnt erkänner en av fem sig skyldiga till detta genom tutande och gestikulerande. På andra plats återfinns det ännu vanligare beteendet att använda mobiltelefonen, eller att ägna sig åt annat som tar fokus från bilkörningen (54 %).

På listan finns även bristande respekt för fotgängare och cyklister (44 %), nedskräpning (41 %), att inte använda blinkers (38 %), samt att parkera där det är förbjudet eller blockera andra bilar.

– De flesta beteenden som vi finner mest irriterande i trafiken är oerhört vanliga. Faktum är att de är så vanliga att vi kan dra slutsatsen att vissa människor ibland faller för samma dåliga beteende som de själva stör sig på, och det är svårt att kräva av andra något man själv inte lever upp till, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil. För att höja säkerheten på vägarna och främja en positiv körupplevelse för alla, är det hos oss själva vi måste börja. Vi måste fundera över hur vi vill att våra medtrafikanter ska bete sig och sedan gör likadant själva.

I samtliga fall av dåligt beteende är män överrepresenterade. Störst skillnad kan ses när det gäller användning av blinkers, där 21 procent av männen svarade att de då och då struntar i detta, jämfört med bara 14 procent av kvinnorna.

Det finns även åldersskillnader, där yngre bilförare uppvisar det sämsta uppförandet. Till exempel utmärker de sig genom att oftare köra aggressivt, hänge sig åt distraktioner och att slänga ut skräp.

Listan: Värsta etikettsbrotten

 • Aggressiv körning som tutande, gester eller annat aggressivt beteende – 55 %
 • Att använda mobiltelefonen, äta, sminka sig eller vara på annat sätt distraherad under körning – 54 %
 • Att inte visa respekt för fotgängare och cyklister – 44 %
 • Att slänga skräp eller fimpar ut genom fönstret – 41 %
 • Att inte använda blinkers före en avfart eller ett filbyte – 38 %
 • Att parkera på ställen där det är förbjudet eller att blockera andra fordon – 31 %
 • Att inte följa reglerna kring att ge företräde till exempel i rondeller – 30 %
 • Vägra att ge företräde – 27 %
 • Att överskrida hastighetsbegränsningar – 15 %
 • Att använda helljuset på fel sätt – 14 %
 • Annat – 4 %

Undersökningen genomfördes i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) under perioden 4–8 januari 2024. Totalt intervjuades 1316 personer i åldern 18-79 år, varav 1055 med tillgång till bil. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel (Sifopanelen).

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-23 15:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Kvdbil Trafikbeteende Undersökningar