Den nyligen beslutade miljözonen i Stockholm kommer inte att underlätta för busschaufförerna. Den nyligen beslutade miljözonen i Stockholm kommer inte att underlätta för busschaufförerna.

Busschaufförernas största säkerhetsutmaningar 2024

Säkerhet utgör en konstant prioritet inte bara för den som kör lastbil utan även för busstrafiken. Interbus, ett av Sveriges största privata bussföretag för beställningstrafik, har i en undersökning tillfrågat sina bussförare vilka främsta säkerhetsutmaningar de ser i sin arbetsvardag.

En majoritet av bussförarna har över ett decenniums erfarenhet bakom ratten och de listar de tre största säkerhetsutmaningarna de ser under 2024.

Säkerhetsbälte
Att tillse att alla passagerarna använder säkerhetsbältet är en punkt som fortsatt tillhör en av de mest påtagliga säkerhetsaspekterna ombord på bussen.

Andra trafikanter
Att navigera säkert, inte minst i städerna, där allt färre individer respekterar rödljus och använder hörlurar, innebär ökade krav på uppmärksamhet för att försöka förutsäga deras rörelser.

Brist på säkra av- och upphämtningsplatser
En annan betydande säkerhetsutmaning är bristen på säkra platser för av- och upphämtning av passagerare. En svårighet som växer med tanke på att allt fler uppställningsplatser för busstrafiken plockas bort.

Roger Mathiasson, vd på Interbus.
– Den nyligen beslutade miljözonen i Stockholm är ett exempel som inte bara innebär sämre förutsättningar att släppa av och hämta passagerarna, utan också kommer innebära fler omvägar för busstrafiken med allt vad det innebär av ökade luftföroreningar, säger han

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-03 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Busschaufför Interbuss Miljözon Säkerhetsutmaning Turistbuss