Dachser Swedens årsresultat visar ljus framtid

Något motsägelsefullt till rubriken redovisar Dachser Sweden ändå ett nedåtgående resultat för 2023, men det följer företagets satta strategi. Den svenska koncernen av transport- och logistikföretaget Dachser har under året investerat för framtiden och effekten på långsikt spås bli positiv.

Familjeägda tyska Dachsers dotterbolag Dachser Sweden AB, består av två avdelningar inom vägtransport respektive sjö- och flygfrakt. För räkenskapsåret 2023 kan man redovisa en nettoomsättning på 980 miljoner kronor. Till följd av stora investeringar, ökade omkostnader och det rådande världsläget, landade årets resultat före skatt på 25,1 miljoner kronor, en minskning på 46,8 procent från 2022.

Dachser Swedens avdelning för vägtransport samt kontraktlogistik står stadigt och har bidragit positivt med ökade intäkter. Resultatet som påverkats av stora investeringar inom företaget vittnar samtidigt om en osäker global marknad som har en verkan på marknadsförhållandena och kundernas köpbeteende.

Transport- och logistikföretaget har under året valt att investera för framtiden för att möta kundernas behov.

Platskontoret i Jönköping flyttar under 2024 till nya större lokaler belägna i Vaggeryd, söder om Jönköping. Investeringen resulterar i företagets största filial i Norden, med fokus på utökad lagerkapacitet. Beslut om ytterligare investeringar i södra Sverige togs även under 2023 då platskontoret i Malmö under 2025 kommer flytta till nya lokaler i Landskrona.

Expansionen möjliggör för ökad kapacitet samt även här ett stort fokus på lagerlogistik. Investeringen i Landskrona-filialen ingår inte i årsresultatet för 2023.

Dachser Sweden ser stor potential för företaget i Sverige och kan därför blicka framåt trots oroliga tider.

Till följd av främst lägre fraktpriser och trots ökad aktivitet inom både sjö- och flygfrakten redovisar Dachser Swedens avdelning för sjö- och flygfrakt minskade intäkter 2023 i spåren av inflationen som lett till att köpkraften hos konsumenter gått ner.

Men precis som för vägtransporten börjar det synas ett ljus i tunneln på sjö- och flygfraktsmarknaden.
– Trots det fortsatt utmanande geopolitiska läget med främst situationen i Röda havet, ser vi positiva trender och att importmarknaden är på väg att vända, säger Anna Bergdahl, Country Manager Air & Sea Logistics Dachser Sweden.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-08 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Dachser Sweden Godslager Godstransport Logistik Vägtransport