Thomas Corneliussen, vd hos Frode Laursen. Foto: Martin Gravgaard Thomas Corneliussen, vd hos Frode Laursen. Foto: Martin Gravgaard

Frode Laursen: Var fjärde transport är på hållbara bränslen

Under år 2023 använde transport- och logistikföretaget Frode Laursen hållbara bränslen som HVO-biodiesel, biogas och el för 26 procent av sina egna transporter.

Detta bidrog till en väsentlig minskning av företagets CO₂-utsläpp under 2023 skriver företaget i ett pressmeddelande.

En minskning med 22 procent på tre år. Så mycket har Frode Laursen minskat sina CO₂-utsläpp per hanterad pall enligt egen utsago.
– Jag är oerhört stolt över just det här resultatet. Det ger en konkret bild av hur mycket bättre vi blir på att transportera samma mängd gods på ett grönare sätt, säger Thomas Corneliussen som är vd för Frode Laursen.

Resultatet tar hänsyn till godsmängden som transporteras och som lagerhålls på företagets logistikcenter. Det innebär att även om Frode Laursen, precis som resten av branschen, upplevde något lägre fraktvolymer 2023, så utjämnas skillnaden och visar en förbättring på 4 procent – trots de minskade fraktvolymerna.

Sammantaget resulterar detta i en CO₂-minskning på 22 procent sedan år 2020, enligt företagets beräkningar, vilket för Frode Laursen ännu närmare sitt mål om en minskning på 35 procent till år 2030.

Det är framför allt en ökad andel körningar på hållbara bränslen som har bidragit till den positiva utvecklingen. När Frode Laursen upplevde lägre godsmängder under 2023 valde man att dra ner på diesellastbilarna och upprätthålla aktiviteten på fordon som drivs med hållbara bränslen. Till följd av detta steg andelen hållbara bränslen från 18 till 26 procent av den totala bränsleförbrukningen.

– Under de senaste åren har vi haft ett mycket starkt fokus på hållbara bränslen. Vi har valt att i synnerhet fokusera på HVO och biogas. Det är viktiga övergångstekniker innan vi på allvar kan rulla ut el- och eventuellt vätgaslastbilar, säger Thomas Corneliussen och tillägger att dessa teknologier fortfarande är för omogna för att kunna användas över längre sträckor och över landsgränser, vilket är en väsentlig del av Frode Laursens verksamhet.

År 2023 fick Frode Laursen goda erfarenheter från sin första eldrivna lastbil. Fler är på väg, vilket också innebär att företaget förväntar att andelen hållbara bränslen för de egna lastbilarna kommer att fortsätta öka.

Hållbara bränslen kommer bland annat hjälpa Frode Laursen i deras ambition att nå Net-Zero till år 2050.
– År 2024 gick vi med i Science Based Targets-initiativet och vi kommer att arbeta för att sätta upp mål som ska ta oss till Net-Zero år 2050. Vi har tidigare varit lite tveksamma till att sätta upp mål så långt fram i tiden eftersom det råder stor osäkerhet kring vilka teknologier som kommer att möjliggöra CO₂-minskningar för långväga transporter. Men vi inser också drivkraften bakom att sätta upp ambitiösa mål, och vi måste lära oss att leva med att vi inte har 100 procent kunskap om hur vi ska nå dit ännu.

Frode Laursen har inte bara satt upp 2030-mål inom klimatområdet. När det gäller mål för det underrepresenterade könet har företaget också gjort ett tydligt uttalande.
– År 2030 ska minst 40 procent av våra chefer vara kvinnor, säger Thomas Corneliussen.

I dag utgör kvinnorna 34 procent av alla chefer hos Frode Laursen, medan de utgör 27 procent av de högsta befattningshavarna i företaget.
– Även om logistikbranschen traditionellt har varit en mansdominerad bransch tror vi att riktade insatser kan bana väg, säger Thomas Corneliussen och nämner fokus på mångfald, utbildning i att identifiera bias samt interna talang- och utvecklingsprogram som en del av de riktade insatserna.

– Med den pipeline vi nu håller på att etablera är jag övertygad om att vi kommer att nå vårt mål om minst 40 procent kvinnor, säger Thomas Corneliussen.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-14 12:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Företagsnyheter Frode Laursen Miljö