Skickliga fordonslackerare på väg ut i yrkeslivet

Yrkesprovet för fordonslackerare genomfördes på branschskolan i Falun mellan den 13 och 17 maj.

Tre elever utmärkte sig särskilt med sina fina resultat nämligen Oliver Pomo, Upplands-Bro gymnasiet, Hugo Dawson, Uppsala Yrkesgymnasium Jälla och Jacob Larsson Thorup, Kristinehedsgymnasiet i Halmstad.

Efter tre års utbildning på Fordons- och transportprogrammet på gymnasiet visade 30 elever upp sin yrkesskicklighet genom Fordonslackerarnas yrkesprov. Detta prov är en viktig examination som förtydligar branschens krav för de som utbildar sig inom området. Att klara yrkesprovet är en tydlig indikation på att eleven har de kunskaper som efterfrågas i branschen.

Maria Sjölin Karlsson, Transportföretagen och ansvarig för yrkesprovet vid Fordonslackerarnas Yrkesnämnd, förklarar;
– Provet består av åtta delmoment och speglar vanligt förekommande arbetsuppgifter på en verkstad som bedriver fordonslackering. Elever som klarar provet, anser vi inom branschen, är en bekräftelse på yrkesskicklighet och är anställningsbara som fordonslackerare i en modern verkstad.

Genom yrkesprovet får både elever och potentiella arbetsgivare en klar bild av de kunskaper och färdigheter som krävs inom branschen. De framstående resultaten visar att utbildningen på Fordons- och transportprogrammet ger eleverna en solid grund att stå på när det går vidare till arbetslivet.

Det fanns flera elever som visade fina färdigheter under veckan och som även de klarade Yrkesprovet med bravur.
– Vi gratulerar Oliver Pomo, Hugo Dawson och Jacob Larsson Thorup och alla elever som klarat yrkesprovet och välkomnar dem till branschen. Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov så ungdomarna som tagit examen från Fordons-och transportprogrammet går en ljus framtid till mötes, säger Maria Sjölin Karlsson.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-28 10:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonslackerare Transportföretagen Yrkesprov