”Vi står inför vår största utmaning någonsin och för att nå klimatmålen måste vi jobba tillsammans", säger Fredrik Söderström, vd InQuire. ”Vi står inför vår största utmaning någonsin och för att nå klimatmålen måste vi jobba tillsammans", säger Fredrik Söderström, vd InQuire.

Transport- och logistik allierar för att klara klimatmålen

Den 29 april lanserades Game Changing Alliance. Initiativet är en gemensam satsning av totalt nio olika bolag med spetskompetens inom ny teknologi, disruptiva affärsmodeller och förnybar energi. Alla med en gemensam vision om att påskynda den gröna omställningen i transport- och logistikbranschen.

Transport- och logistikbranschen står inför den största utmaningen någonsin.
 För att nå klimatmålen måste vi jobba tillsammans. Game Changing Alliance kommer att möjliggöra att branschen kan springa snabbare, säger Fredrik Söderström, vd InQuire.

År 2030 ska Sveriges transportsektor ha minskat sin klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010. För att nå det målet och möjliggöra branschens acceleration mot förändring lanserades därför initiativet Game Changing Alliance.

Det är ett nätverk bestående av aktörer som alla anser att förändringsarbetet går alldeles för långsamt och som vill arbeta ihop för att kunna bidra till en snabbare omställning.

Log-techbolaget InQuire är ett av de nio företag som ansluter sig till Game Changing Alliance och för dem är det ett naturligt och viktigt steg i rätt riktning.
– Det är otroligt många komplexa frågor som ska lösas på kort tid och som mindre, enskild aktör klarar man inte av att påverka en hel bransch. Att enas i Game Changing Alliance möjliggör att vi kan skapa oss en sfär med specialistkompetenser inom olika områden där vi kan föra över relevant kunskap bolagen emellan som leder till att vi alla kan springa fortare, säger Fredrik Söderström.

Hela transport- och logistikbranschen står inför en otroligt tuff omställning och för att kunna skapa förändringarna måste man exempelvis se över företags affärsmodeller och kapa onödiga mellanled, något InQuire fokuserar på.
– Vi vill vara en del av den stora förändringen och i det här nätverket, där alla har samma vision om en hållbar framtid, har vi lättare att förklara, övertyga och genomföra, säger Fredrik Söderström.

Utöver InQuire består Game Changing Alliance i dagsläget av Adnavem, AIron, BEV_R, Circumflex, Duva, Ember, Sicopa och TruckTrust, och har redan flera stora aktörer på väg in.

Fokus för alliansen kommer att vara att sträva efter en mer hållbar energiförsörjning, höja teknologinivån och ta fram framtidens affärsmodeller.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-07 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Game Changing Alliance InQuire Klimatmål Transport- och Logistikbranschen