Genrebild. Genrebild.

3 000 euro i böter om man inte redogör för transportutsläpp

I Frankrike måste transportköpare sedan flera år tillbaka informeras om utsläpp av växthusgaser under transporterna. Hittills har det inte funnits några påföljder för bristande efterlevnad, men det ändras snart med fyrsiffriga böter i euro.

Sedan 2013 har alla företag som tillhandahåller eller organiserar gods- eller persontransporttjänster varit skyldiga att informera sina kunder om de växthusgasutsläpp som följer av deras tjänster.

Från början var denna skyldighet begränsad till enbart koldioxid, men sedan 1 juni 2017 har den utökats till att omfatta alla växthusgaser. Lagstiftningen syftar till att göra företag mer medvetna om sina transportval och uppmuntra dem att ta till sig mer miljövänliga lösningar.

Hur man informerar kunderna är flexibelt, men informationen måste vara korrekt, tydlig och entydig. Beräkningsmetoden baseras på den europeiska standarden NF EN 16258 (för närvarande under revidering).

Beräkningsmetoden tar hänsyn till mängden växthusgaser som släpps ut medan transporten utförs. Med i beräkningen är även utsläppen från produktionen av energikällor exempelvis raffinering, transport och distribution.

Tillvägagångssättet säkerställer rättvis behandling av transporter som använder bränsle och transporter som använder el. Information om mängden växthusgaser som släpps ut av en transporttjänst beräknas för varje etapp av resan med samma transportmedel.

Skyldigheten enligt fransk lagstiftning gäller transporttjänster vars ursprung eller destination ligger utanför det nationella territoriet. ”Utländska transportörer måste därför följa denna skyldighet och informera sina kunder”, förklarar det franska ministeriet.

Skyldigheten gäller alla transportsätt på järnväg, väg, flyg samt flod och sjö.

Enligt den ändrade lydelsen av artikel L. 1431–3 i den franska transportlagen som träder i kraft den 1 januari 2025, kan underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet bestraffas med administrativa böter. Dess maximala belopp är 3 000 euro vilket motsvarar något mer än 38 000 svenska kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-28 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter Frankrike Utsläppsinformation