Åkeribarometern: 30% av åkerierna kan bli fossilfria

Med dagens förutsättningar tror 30 procent av företagen att de kommer att kunna bli fossilfria. För att nå målet om fossilfrihet krävs en betydande ökning i efterfrågan och betalningsvilja från kunder, konkurrenskraftiga priser på alternativa drivmedel och fordon, samt en utbyggnad av tankinfrastruktur och ökad räckvidd för elfordon visar senaste Åkeribarometern från Sveriges Åkeriföretag, SÅ.

Men man konstaterar också att trots ökad medvetenhet är betalningsviljan och efterfrågan från kund för fossilfria transporter fortsatt låg, vilket hämmar investeringar i hållbara alternativ.
– Vi ser en allt starkare vilja i åkerinäringen att ställa om till fossilfria drivmedel. För det krävs nära samverkan mellan företag, kunder och beslutsfattare i samhället, säger Oscar Hyléen, vd i Sveriges Åkeriföretag.

– En trovärdig och offensiv utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och en prioritering av effekt i elförsörjningen, är centralt. Men vi behöver även se en mer markerad efterfrågan och betalningsvilja för hållbara transporter från transportnäringens kunder, för att viktiga omställningsinvesteringar ska kunna ske

Han konstaterar också att åkerinäringen under åren har varit duktiga på att investera i den senaste tekniken vad gäller Euroklasser men de investeringar som nu behöver göras med ny teknik ställer helt andra krav genom hela kedjan.

Nyckelresultat från Åkeribarometern kring omställning visar att efterfrågan på fossilfria transporter att två procent av företagen rapporterar en betydande ökning under de senaste sex månaderna, medan 21 procent ser en ökning och 52 procent uppger oförändrad efterfrågan.

Trots detta tror endast tre procent att efterfrågan kommer att öka betydligt under de kommande sex månaderna, och 17 procent förutser en ökning.

Men endast fem procent av företagen bedömer kundernas betalningsvilja för fossilfria transporter som god eller mycket god, medan 48 procent anser att den är dålig och 23 procent mycket dålig. Detta påverkar företagens förmåga att investera i hållbara transportlösningar.

Investeringarna i fossilfria fordon idag ser ut som följer. Sju procent av företagen har redan beställt elfordon, 56 procent har inga planer på att investera i dagsläget.

När det gäller gasdrivna fordon har tio procent redan beställt, medan 65 procent har inga planer på att beställa.
– Vi ser dock att viljan finns och intresset ökar från åkeriföretagen.

Med dagens förutsättningar tror 30 procent av åkerierna att de kommer att kunna bli fossilfria. För att nå målet om fossilfrihet krävs en betydande ökning i efterfrågan och betalningsvilja från kunder, konkurrenskraftiga priser på alternativa drivmedel och fordon, samt en utbyggnad av tankinfrastruktur och ökad räckvidd för elfordon.

– Miljön är viktig, men på grund av pressat ekonomiskt läge är det priset som styr, säger en åkeriägare.

– Vi behöver investera i bilar med annat än diesel för att inte halka efter, men vi kan inte ta ut det på kund.

Undersökningen, som genomförs två gånger per år, ger insikter i konjunkturläget och branschens omställning till fossilfrihet. Den senaste rapporten visar att efterfrågan på fossilfria transporter förväntas öka, men företag ser utmaningar på vägen.

Från Sveriges Åkeriföretag uppmanar man till gemensamma insatser och menar att med rätt stöd och samverkan går det att nå en hållbar och fossilfri åkerinäring.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-04 14:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkeribarometern Sveriges Åkeriföretag