Foto: Jonas Larsson/Coppi Kommunikation Foto: Jonas Larsson/Coppi Kommunikation

Ellastbil som mobil energikälla vid Sweden Rock

Under årets upplaga av Sweden Rock, Skandinaviens största hårdrocksfestival, visar Börjessons och Hybricon upp en prototyp som möjliggör helt nya användningsområden för batterielektriska lastbilar. Sweden Rock har tillsammans med Hybricon och Börjessons, i samarbete med Scania, utformat ett nytt, innovativt och utökat nyttjande av batterielektriska tunga fordon. Lastbilen som normalt används vid traditionella transportlösningar kan nu även användas som en mobil energikälla.

Med denna utveckling utökas användningsområdet av batterielektriska fordon väsentligt. För Sweden Rock innebär det ytterligare steg mot hållbara och utsläppsfria festivaler. För Börjessons och Hybricon läggs nu grunden för fortsatt utveckling där målet är att fullt utnyttja den potential som finns i batterielektriska fordon. Under Sweden Rock 2024 tillhandahåller Scania en ellastbil med ett effektuttag på maximalt 60kW.

– Under 2023 års Sweden Rock Festival tillhandahöll Hybricon ett batteripack från Northvolt på 240 kWh och drev tillfälligt hela lilla scenen med batteripacket. Inför 2024 vidareutvecklas konceptet till att även nyttja eldrivna transportfordon som en mobil energikälla, förutom att transportera utrustning till och från festivaler. Denna idé har Hybricon och Sweden Rock tagit fram med oss på Börjessons under det senaste året, säger Joacim Jäger, vd på Börjessons Lastbilar.

– Ellastbilen, en Scania P 25 6×2*4 lastväxlare, kommer att driva en variation av laster utan stora fasförskjutningar. Lastbilen kommer att användas för att avlasta festivalens lokala elnät. Vi använder lastbilens standard kraftuttag, som annars används till att driva lastväxlarens hydraulik. Mig veterligen är det ingen som tidigare har kommersiellt använt en ellastbil på det här sättet, säger han.

Sweden Rock pågår just nu i Norje utanför Sölvesborg i Blekinge (den 5-8 juni) och förväntas locka omkring 170 000 besökare.

Foto: Jonas Larsson/Coppi Kommunikation

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-07 14:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Börjessons Lastbilar Elektrifiering Hybricon Reservkraft Scnia Sweden Rock Festival