Foto: Goodyear. Foto: Goodyear.

Goodyear utforskar hållbarhet inom transportbranschen

Goodyear lanserar den fjärde utgåvan av undersökningen Sustainable Reality för att fortsätta utforska hållbarhet inom transportbranschen. Sustainable Reality-undersökningens mål är att identifiera insikter, framsteg och utmaningar med att integrera hållbara rutiner i åkeriernas verksamheter i Europa.

Undersökningen utforskar utmaningarna med att införliva hållbara åtgärder samt vilka fördelar de anser sig få, som kostnadsbesparingar och bättre operativ effektivitet.

Deltagarna blir tillfrågade om sina nuvarande hållbarhetsrutiner som bland annat omfattar användningen av miljövänlig teknologi, hur de följer miljölagstiftningen och hur hållbarhetsmålen implementeras.

I år introducerar undersökningen också en ny fråga för att bedöma om hållbarhet ofta införlivas på prestandans bekostnad. Genom att inkludera den nya frågan vill Goodyear få djupare insikter om branschens bild av läget och potentiella uppoffringar för att längre fram kunna utveckla lösningar som effektivt integrerar hållbarhet utan att kompromissa med prestanda.

Goodyear är stolta över att arbeta med åkerier i Europa via Sustainable Reality Survey för att få insikter om deras verksamhetsbeslut.
– Årets utgåva kommer att ge värdefulla data om framstegen, möjligheterna och utmaningarna på resan mot mer hållbar mobilitet”, säger Maciej Szymanski, marknadschef och director commercial EMEA på Goodyear.

Liksom föregående år kommer hela rapporten för 2024 Sustainable Reality Survey vara tillgänglig för nerladdning senare i år. Den omfattande rapporten ger detaljerade analyser av branschens hållbarhetstrender och ger åkerioperatörer ett riktmärke för att mäta sina egna rutiner mot branschstandarden. Den fungerar också som en resurs för att identifiera bästa praxis, förstå framväxande utmaningar och upptäcka innovativa lösningar som kan stärka både hållbarhet och operativ effektivitet.

Sustainable Reality Survey 2023 avslöjade flera viktiga trender inom den europeiska transportbranschens tillvägagångssätt till hållbarhet. Majoriteten av åkerierna som deltog i undersökningen såg hållbarhet som viktigt eller mycket viktigt och såg det som en kärnvärdering i företaget.

Undersökningen lyfte fram att hållbarhetsåtgärder alltmer ses som kostnadsbesparande strategier och 39 procent av åkerierna rapporterade att operativa kostnader sjunkit till följd av hållbara rutiner. Stora åkerier, särskilt de med över 500 fordon, har bekräftat att ledningen definierar och implementerar hållbarhetsmål och 75 procent har redan påbörjat arbetet.

Bränsleeffektiva däck har också vuxit som en populär komponent i hållbara strategier där där 56 procent av åkerierna använder dem för att höja effektiviteten och sänka miljöpåverkan. Resultaten understryker ett växande åtagande inom branschen att integrera hållbara rutiner samtidigt som de inte uppoffrar operativ effektivitet.

Undersökningen organiseras av Goodyear och är tillgänglig fram till 21 juli 2024. Undersökningen för 2024 kommer att omfatta frågor så att Goodyear kan spåra hur branschen har utvecklats över tid.

För varje slutförd undersökning planterar Goodyear ett träd, precis som de gjort de senaste tre åren och Som en del av Sustainable Reality Survey 2024 kommer Goodyear fortsätta att plantera nya träd för varje undersökningssvar. Sedan 2001 har Goodyear redan bidragit till att över 7 000 träd har planterats i återbeskogningsprogram som leds av Tree-Nation.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-27 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Effektiva Lastbilsdäck Goodyear Hållbara transporter Hållbarhetsrapport Sustainable Reality Tree-Nation