Foto: Tommy Holl, arkiv Foto: Tommy Holl, arkiv

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att förbättra vinterväghållningen

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad vinterväghållning. Uppdraget har sitt ursprung i de större väderrelaterade händelser som skedde i vintras, till exempel på E22 i Skåne.

– I samband med vinterns snöfall uppstod brister i hanteringen av vinterväghållningen som behöver åtgärdas. En viktig del är att säkerställa att vinterväghållningen fungerar effektivt och ändamålsenligt även vid besvärliga vädersituationer. Inför nästa vintersäsong ger vi därför Trafikverket i uppdrag att redogöra för förbättringsåtgärder och utveckla en handlingsplan för förbättrad vinterväghållning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I handlingsplanen ska Trafikverket redovisa åtgärder som myndigheten genomför eller avser att genomföra för att utveckla och förbättra vinterväghållningen av de statliga vägarna i syfte att säkerställa framkomligheten, tillförlitligheten och trafiksäkerheten i vägtrafiken.

Trafikverket ska också i de upphandlade kontrakt där vinterväghållning ingår stärka kontrollen av leverantörers, och av dessa anlitade underleverantörer, leverans enligt de krav som ställs i kontrakten.

Uppdraget omfattar även att Trafikverket ska verka för att de entreprenörer och andra snöröjningsresurser som är ute på vägarna så långt som möjligt också kan bidra till Trafikverkets aktuella lägesbild vid svårare väderhändelser.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-04 07:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Regeringsuppdrag Trafikverket Vinterväghållning