Om

Queen of the Road

Är ett nätverk för kvinnor i transportbranchen. 

Men även du, som kanske endast är intresserad av branschen men som inte arbetar i den, är välkommen i gänget. Medlemskapet är gratis! 

I korta drag försöker vi tillsammans att skapa en gemenskap som bygger på trivsel och respekt för varandra, helt utan politiska ställningstaganden.

Queen of the Road är också ett nätverk där du kan knyta nya kontakter, där du kan få tips, råd och idéer av andra medlemmar som kanske har andra erfarenheter av yrket än du själv. 

Oavsett ålder, sexuell läggning, religös trosuppfattning eller etnisk tillhörighet

– du är varmt välkommen som medlem i vårt härliga gäng.

Läs mer om nätverket på www.queenoftheroad.se. Där hittar du även en mängd artiklar om dina kvinnliga kollegor, berättelser och krönikor

– direkt från verkligheten.