Sveriges dieselpriser inte längre bland Europas högsta

Sveriges position på Europas dieselmarknad har genomgått en dramatisk förändring. Bilresa.se:s senaste uppdatering, som jämför drivmedelspriser i 45 länder, visar att Sverige inte längre rankas bland de dyraste för diesel. Detta är en markant förändring sedan 2018, då Bilresa.se började med att systematiskt sammanställa drivmedelspriser. För första gången sedan starten avspeglas inte Sverige som en av de dyraste nationerna för diesel, det förklarar Bilresa.se i ett pressmeddelande.

Elektrifieringstakten förväntas minska under 2024

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar.