Circle K

Listar alla artiklar taggade med: Circle K

  Bara 13 procent av de som kör bensin/dieselbil idag tror att en majoritet av bilarna går på el 2030.

Klimat- och miljömålens tidsplan är helt orealistisk

Det tror i alla fall svenskarna enligt Omställningsrapporten 2024 från Circle K, baserad på omfattande undersökningar och intervjuer med forskare och experter. Sverige har högt satta klimat- och miljömål, där transportsektorn har en betydande roll. Både inom privatmarknaden och yrkestrafiken ska bensin och diesel successivt fasas ut med hjälp av bland annat elektrifieringen och biobränslen, men få svenskar tror att det faktiskt är möjligt.
Det efterfrågas fler riktigt snabba laddare och det behövs ett större fokus på kortare laddtider för att möta framtida krav. Foto: Fredrik Goras

Undersökning visar: Laddhastigheten måste upp

Elbilsägare i Sverige har inga problem att hitta laddning längs väg och det upplevs sällan vara köer för att ladda. Men det är tydligt att det efterfrågas fler riktigt snabba laddare och det behövs ett större fokus på kortare laddtider för att möta framtida krav. Detta enligt Circle K:s senaste undersökning bland landets elbilsförare via Kantar Media.

Undersökningen gäller personbilar men resultatet kan mycket väl även passa in på de tyngre fordonen.
       46 procent av de kvinnliga bilisterna tror inte att någon stör sig på deras körning.

Manliga förare tror de är bättre i trafiken

En majoritet av manliga bilförare tycker att de är bättre än genomsnittet på att köra bil och ju äldre de blir, desto mer övertygade är de att ingen annan stör sig på deras körning. Nästan varannan svensk bilist tror inte att någon annan har synpunkter på deras sätt att köra trots att så gott som alla stör sig på medtrafikanterna. Detta visar en undersökning från Kantar Media på uppdrag av Circle K, där svenska bilförare fått betygsätta sin egen körförmåga.