Elfordon

Listar alla artiklar taggade med: Elfordon

  Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i länken till "Nyregistreringar februari 2024" sist i texten.

Ökning av lätta lastbilar – var fjärde är elektrisk

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 21 procent i februari. Andelen eldrivna uppgick till 25 procent, en siffra som väntas öka efter införandet av klimatpremien för eldrivna lätta lastbilar. Under månaden registrerades 18 766 nya personbilar, en ökning med nära två procent jämfört med februari i fjol. Nivån ligger omkring 13 procent under månadens genomsnitt för de senaste fem åren. Företagsmarknaden stod för sju av tio nyregistreringar och privatmarknaden är fortsatt svag, särskilt för elbilar.