Translate

GOOGLE TRANSLATE

Information in English

Do you want to read Queen of the Road in another language than Swedish? Here you can use ”Google Translate” to make a quick translation of our page. Remember – Google Translate is not a complete accurate tool, it can translate a good written sentence in Swedish into an English version with poor grammar. The translation-tool is a work in progress, it will become better for each new day. We at Queen of the Road hope you’ll find this tool useful.

Information på svenska

Vill du läsa Queen of the Road på ett annat språk än svenska? Här finns tjänsten ”Google Translate” tillgänglig för dig för att göra en enkel översättning av vår hemsida. Kom ihåg att Google Translate inte är ett hundra procent tillförlitligt verktyg, den kan översätta en väl skriven mening på svenska till en sämre variant med dålig grammatik på ett annat språk. Verktyger är under utveckling, vilket ger att det förbättras för varje dag som går. Vi på Queen of the Road hoppas att du kommer att se det här verktyget som något användbart.