Foto: Volvo Lastvagnar / arkiv

Energigas Sverige:

Biogaslastbilar ger mest utsläppsreduktion per investerad krona

Igår presenterade regeringen budgetpropositionen för 2024. Regeringen föreslår en fortsatt premie till produktion av gödselbaserad biogas. Regeringen föreslår också att investeringsstödet Klimatklivet, som syftar till att minska koldioxidutsläpp, stärks och förlängs. Satsningarna främjar biogasproduktionen i Sverige. Nu behöver regeringen visa handlingskraft när det gäller att återinföra skattebefrielsen för biogas och biogasol, för att förverkliga den produktionspotential som finns i Sverige, det menar Energigas Sverige.

Välkommen satsning på statliga vägar – men…

Satsningen räcker inte, säger Transportföretagen. Regeringen har presenterat en satsning på 300 miljoner kronor per år för att möta underhållsskulden på landets statliga vägar och 100 miljoner extra för de enskilda vägarna. Transportföretagen tycker det är bra att regeringen erkänner problemet, men att satsningen inte är tillräcklig. Bara för att stoppa underhållsskulden från att växa hade regeringen behövt satsa två miljarder extra per år.