Större bilden?

Någonting jag reflekterat över är debatten om åkerinäringen som blossat upp efter att nyheterna sänt ett par minuter om det. Men det är väl inte debatten i sig själv då den känns självklar och nödvändig utan snarare urspårningen av den på ställen som ex Facebook. Många har otroligt svårt att hålla isär begrepp och skilja på fakta.

Sant är att chaufförer anställs i Sverige för löner långt under kollektivavtalet, sant är att det rullar bilar utan trafiktillstånd, sant är att antalet lastbilar från andra länder ökat i Sverige och sant är att någonting måste göras för att ställa denna osunda konkurrens tillrätta.

Men vad den här debatten ofta hamnar är på den enskilde chauffören. Jag kan skämmas över min egen yrkeskår när man läser dessa ibland rasistiska åsikter om kollegor enbart för att de hör hemma i ett annat land. Vi borde stå enade och hjälpa varandra och inte blunda för att dessa lågavlönade chaufförer används i en slags vit slavhandel istället för att se dessa människor som roten till det onda. De kommer hit, gör samma jobb som oss, men får mindre betalt. Borde man inte se den större bilden?

Ne, jag tycker det är bra att man äntligen reagerar på detta och verkligen lyfter fram dessa problem men att tro att man gör det genom att på Facebook kalla de enskilda chaufförerna både det ena och andra kommer man föga långt med.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-13 08:17
Kategori:
Taggar: