Låt oss göra den 24/9 till en ödesdag för EU

Tiden rinner ut för allt fler åkerier, fakturor som släpar efter och fordringar som inte betalas till fullo av transportköpare.Ja, ni har hört denna förr.Därmed inte sagt att det inte är aktuellt fortfarande.

Som chaufför träffar jag på både företagare/firmor och deras medarbetare som även dom beskriver problemen med ”den nya tidens” påfund.

Senast den 13/7, alltså bara för några dagar sedan, hade jag ett samtal med en företagare som beskrev vilka just deras problem med det så kallade cabotaget har utmynnat i.

Ilska från grannar runtom företaget på grund av nedskräpning då icke nordiska chaufförer använder rastplatser/vändzoner i närheten av företaget som kombinerad toalett/soptunna.

Stora kommunikationssvårigheter då chaufförer sällan talar engelska/svenska. Vilket kan leda till stora problem om gods ej är referensmärkt, och att speditören ej lämnat korrekta uppgifter till chauffören.

Som företagaren sa så finns fler och allvarligare problem. Chauffören stjäl inget på företaget men ser sig nog omkring i lokalerna för att utröna vad som kan vara intressant för ”ligor” som specialiserar sig på stölder.
Koppar är eftertraktat, likaså lösa handverktyg av god kvalitet.

När chauffören lämnat företaget kontaktas dessa ligor och information om vad som kan vara värt att stjälas lämnas och i utbyte får chauffören en summa pengar som tack för hjälpen.

Vi närmar oss en situation där även näringslivet kan vara intresserade att göra gemensam sak med oss gällande olagligt cabotage och slavliknande förhållanden för de chaufförer som inte talar engelska eller något språk som företagaren förstår, gällande de ökade stölderna från både företag och de som ägnar sig åt dieselstölder.

En förfrågan till deras högsta samverkande organisation vore på sin plats, om intresse finns att sätta ner foten och i samarbete med oss inom transportbranschen göra den 24/9 till en ödesdag för EU och deras ovilja att inse problemen som deras beslut om fritt cabotage och fri rörlighet innebär.

Företagaren sa även vid vårt samtal att visst vill dom köpa billiga transporter för att kunna hålla nere sin kostnader. Men inte till det pris som dom nu betalar genom att bli utsatta för stölder och förstörd egendom. Med efterföljande kostnader och tillverkningsstopp.

Om artikeln

Publicerad: 2012-07-18 22:07
Kategori:
Taggar: