Verksamhetsmöte i Mullsjö

Queen of the Road har haft verksamhetsmöte i Mullsjö och mycket handlar om att bli mer synliga. Varumärkesintrång är viktigt att stävja. Ökad säkerhet för kvinnliga chaufförer på rastplatser, stod också på agendan.

Teamet bakom Queen of the Road bygger på engagemang och samarbete där ingen i gruppen har beslutsrätt. Det säger ägare, Pekka Tikkanen och han är nöjd med hur gruppen arbetar. Det är emellertid viktigt att man blir mer synlig. Att vara närvarande på de olika truck-meetingen, är en självklarhet så långt personalen räcker till.

Queen of the Road Truck Meet on Tour, ställer ut på olika träffar och under mötet såg man över huruvida regelverket behövde ändras, men fann inget behov för det i dagsläget. Däremot gick man igenom bedömningsalternativ. Det var den danska och den internationella skalan man tittade på för att få mer kunskap.
Det delas inte ut något pris för Queen of the Year 2015 då ingen kandidat utmärkt sig särskilt. Istället siktar man på att en sådan ska komma under 2016.

Inför 10-årsjubileet kommer det att finnas jubileumsprodukter att sälja. Dessa ska vara profilerade med jubileumsloggan.
Även mattor och motortäcken är framtaget till alla märken. Håll koll på Queen of the Road för leveranstid och kostnad för dessa set.

Varumärkesintrång är ett ständigt återkommande problem. De varor Queen of the Road har, ska inte spridas utanför gruppen i form av exempelvis piratkopior. Under mötet diskuterade och togs fram olika lösningar för att ytterligare skydda varumärket.

Förslag till ”certifiering” för jämställd arbetsplats, arbete mot sexuella trakasserier, lyftes och här kommer det att komma nya inslag som kan komma att omfatta insamling av information såväl öppen som anonym. En spännande utveckling.
Tikkanen ska kontakta att nyckelpersoner på ett par rastställen för att samarbeta kring att säkra upp för kvinnliga förare på vägen.

Hur man ska kontrollera att de som söker medlemskap i Queen of the Road verkligen är tjejer, har en i teamet fått i uppgift att sköta kontrollen. Inträdeskraven ändras inte. Och vad artiklar beträffar, ska gamla artiklar inte tas bort, men det är nödvändigt att få in nya artiklar så att det blir aktivitet på hemsidan.
Heidi Bodensjö kommer att ägna 25 % av sin tid till Queen of the Road-relaterade arbeten och behöver få material och tips tillsänt sig.

Om artikeln

Publicerad: 2016-03-13 15:51
Kategori:
Taggar: