Allt fler tjejer till transportsektorn

Nu står det klart att både fordons- och transportprogrammet och sjöfartsprogrammet ökat i popularitet skolåret 2020/2021. Det bekräftar färsk statistik från Skolverket. Särskilt glädjande är att andelen tjejer ökar rejält.


Transportsektorn jublar, fordons- och transportprogrammet ser en fortsatt stadig ökning med 300 fler elever (4,7 procent) som antagits till gymnasieskolan för läsåret 2020/2021. Elevantalet på sjöfartsprogrammet ökar också, med 27 fler elever (34 procent) jämfört med föregående läsår. Det visar Skolverkets statistik som presenterades i dag.

Transportsektorn står mitt i en stor omställning där teknikskiftet innebär nya möjligheter med yrkesroller stadda i förändring. Det gäller att nå ut och berätta om allt det nya och det upplever Transportföretagen att man nu har fått ett kvitto på, då söktrycket till branschens yrkesutbildningar i gymnasieskolan ökar för fjärde året i rad.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.
– Det är viktigt att nå ut om en framtidsbransch med goda jobbmöjligheter trots pandemin. Därför har dagens besked om fler elever i fordons- och transportprogrammet liksom sjöfartsprogrammet stor betydelse. Den positiva förändringen ska läsas i ljuset av att andelen som väljer ett yrkesprogram inte ökar”, säger han.


Det är särskilt
glädjande att andelen kvinnor som går fordons- och transportprogrammet ökar rejält. I jämförelse med föregående läsår går nu 311 fler tjejer fordons och transportprogrammet. Det sker också en ökning på sjöfartsprogrammet med 8 fler tjejer.

Caj Luoma avrundar.
– Ska transportsektorn växa hållbart, behövs också en hållbar kompetensförsörjning. En viktig del av det är att öka andelen kvinnor i branschen. Vi ser att allt fler tjejer söker branschens gymnasieutbildningar och det är väldigt glädjande! Men vi är inte där vi vill vara – resan mot en större andel kvinnor i transportbranschen fortsätter”, avslutar han.

Transportföretagen arbetar aktivt med branschens kompetensförsörjning. Genom skolbesök, kampanjer och en egen plattform för ungdomar Vi kör! är ambitionen att informera och nå ut om de olika yrken och utbildningar som erbjuds och vad de innebär.

 

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-11 09:52
Kategori: Nyheter
Taggar: