Fridlysta djur får flyttas från batterifabriken i Torslanda

Volvo och Northvolts planerade batterifabrik i Torslanda, Göteborg, är tänkt att byggas på marker med fridlysta grod- och kräldjur. Länsstyrelsen ger nu dispens för att samla in och flytta de skyddade djuren.


Länsstyrelsen har vägt samhällsintresset av investeringen mot skyddet av arter.
– Vi landade då i en dispens. Alltså att vi tillåter att Volvo samlar in och flyttar grod- och kräldjur till andra områden, berättar Eva Olsen, chef på Länsstyrelsens enhet för naturärenden.

Beslutet är förenat med vissa villkor. Villkoren handlar om insamlingsmetodik, nya lämpliga platser och en uppföljning av flytten. Beslutet om dispens ska gälla omedelbart, även om detöverklagas.

Beslutet innebär inte att Länsstyrelsen tar ställning i frågan om tillstånd för batterifabriken. Inte heller att de tar ställning i frågan om detaljplan för området. Dessa frågor hanteras i särskild ordning.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-16 09:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkergroda Batterifabrik Northvolt Volvo