Många följer reglerna inom yrkestrafiken på väg avseende godstransporter. Det visar årets tillståndsmätning. Foto: Adobe Stock. Många följer reglerna inom yrkestrafiken på väg avseende godstransporter. Det visar årets tillståndsmätning. Foto: Adobe Stock.

Många följer reglerna inom yrkestrafiken på väg

Majoriteten bland de som utför godstransporter på väg följer reglerna. Det visar Transportstyrelsens och Polismyndighetens gemensamma tillståndsmätning för i år. Samtidigt genomfördes en undersökning av förarnas sociala villkor. Den visade att de flesta av förarna är nöjda med sina arbetsförhållanden.

Transportstyrelsen genomför regelbundna tillståndsmätningar inom yrkestrafiken för att mäta hur väl företagen på marknaden följer de regler som finns. Årets mätning genomfördes under vecka 12-14. Generellt är regelefterlevnaden hög. Det gäller oavsett om det är krav på förare, företag eller fordon som har kontrollerats.

När det gäller efterlevnaden av kör-och vilotider går utvecklingen åt rätt håll jämfört med 2019. 73 procent av förarna klarade sig utan anmärkning, vilket är en förbättring med 2 procentenheter.

Regelefterlevnaden är i allmänhet hög, men det finns några områden som kan förbättras. Exempel på sådana områden är kör- och vilotider.
– Det går åt rätt håll, men en regelefterlevnad på 73 procent är fortfarande mindre än vad vi önskar, säger Mattias Andersson som är utredare på Transportstyrelsen.

Inom ett flertal områden har inga, eller väldigt få överträdelser påträffats, bland annat när det gäller krav på behörigheter, färdskrivare och vägarbetstid. Ingen av de kontrollerade förarna rapporterades för onykterhet, precis som år 2019 och 2015. Efterlevnaden vad gäller krav på däck är också väldigt hög, oavsett om det har varit vinterväglag eller inte vid kontrollen.

Siffrorna inom vissa områden har dock försämrats bland annat när det gäller fordonens tekniska beskaffenhet och lastsäkring. Vad gäller teknisk beskaffenhet var 74 procent av fordonen utan anmärkning jämfört med 78 procent 2019. 85 procent av fordonen var i år utan anmärkning rörande lastsäkringen, jämfört med 89 procent 2019.

Dessutom är det fler förare som inte följer hastighetsbegränsningen.
– Att följa hastighetsbegränsningen är en fråga där vi ser en negativ utveckling. Hastighetsefterlevnaden har försämrats för andra mätningen i rad, och antalet kontroller som har lett till en ordningsbot har ökat kraftigt, säger Mattias Andersson och tillägger att det är främst de grövre hastighetsöverträdelserna som har ökat i omfattning.

Transportstyrelsen har samtidigt genomfört en undersökning av förarnas sociala villkor. Den visar att en majoritet av förarna, såväl svenska som utländska, är nöjda med sina arbetsförhållanden.
– I likhet med 2019 års undersökning kan vi däremot konstatera stora skillnader i villkor mellan svenska och utländska förare. Bland annat övernattar utländska förare oftare i lastbilen och de har i genomsnitt lägre löner. Skillnaderna mellan svenska och utländska förares villkor har däremot minskat över tid, säger Mattias Andersson.

Transportstyrelsens och andra myndigheters arbete för ökad regelefterlevnad syftar till att möjliggöra en marknad med rättvisa villkor och fungerande konkurrens. Genom tillståndsmätningen skapas en representativ bild av hur bra företagen som är verksamma på marknaden för yrkestrafik på väg lever upp till de krav som finns.

Fakta tillståndsmätning
Syftet är att få en bild av hur yrkestrafiken fungerar och säkerställa att konkurrensen fungerar.
Datainsamlingen genomförs av polisen i samband med kontroller på väg.
Mätningen ger en representativ bild av godsbranschen, till skillnad från de riskbaserade vägkontroller som polisen annars gör.
Det är en återkommande mätning för gods-, buss- och taxitrafik.
Tre områden kontrolleras i tillståndsmätningen; förare, företag och fordon

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-09 10:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastsäkring Trafiksäkerhet