Hjälp FOI och Trafikverket:

Vilken roll har ditt transportföretag i händelse av stora påfrestningar i samhället?

Är du eller någon du känner vd för eller sitter i ledningsgruppen för ett företag inom transportområdet? Då kan du hjälpa Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Trafikverket genom att svara på en enkät om vilken roll transportföretag anser sig ha i händelse av stora påfrestningar i samhället.

FOI har tagit fram en enkät som vänder sig till företag inom transportområdet. Syftet med enkäten är att undersöka näringslivets förutsättningar att agera under påfrestande situationer i samhället. Enkäten ska besvaras senast 21 december.

Enkäten tar 5-10 minuter att svara på. Lämplig person att besvara enkäten är vd eller annan representant i företagets ledningsgrupp.

Frågorna som ingår i enkäten handlar om vilken roll som företaget anser sig ha i händelse av stora påfrestningar i samhället. När resultatet publiceras kommer det inte att framgå vem eller vilka företag som besvarat enkäten, utan analyser kommer att göras utifrån bakgrundsfrågorna.

Enkäten genomförs av FOI inom SVIT, ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av Trafikverket. Projektet SVIT, skyddsvärd verksamhet i transportsystemet, startade under 2022 och pågår till början av 2025.

Om du vill delta i enkätundersökningen, och/eller vill veta mer om den – klicka här!

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-15 15:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Enkäter FOI Totalförsvarets forskningsinstitut Trafikverket